Rapor

Gençlik ve COVID-19: Küresel Salgın Döneminde İnsana Yakışır İşlere Erişim

“Gençlik ve COVID-19: Küresel Salgın Döneminde İnsana Yakışır İşlere Erişim” başlıklı rapor, 15 Mayıs – 10 Ağustos 2020 tarihlerinde nitel ve nicel yöntemlerle toplanan veriler kullanılarak, Türkiye’de COVID-19 küresel salgınından etkilenen ev sahibi ve mülteci topluluklardaki “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Öğrenimde (NEET)” olan genç nüfusun kapsamlı analizini sağlamaktadır. Rapor, Türkiye’de NEET nüfusu ve NEET’lere yönelik kurumsal çerçeve ve politikalara ilişkin kapsamlı arka plan bilgisi vermekte ve COVID-19 küresel salgınının, Türkiye’de nüfusun büyük bir kesimini ve hem ev sahibi hem de mülteci nüfusun işgücüne katılım oranlarını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Rapor, sahada toplanan görgül verilerin analizine dayalı olarak, Türkiye’de NEET’lerin mevcut durumunu ortaya koymakta; farklı sosyal ve ekonomik özellikler taşıyan büyük bir NEET kesimini analiz etmektedir. Çalışma aynı zamanda, Türkiye’de mülteci gençler ve eğitimde, istihdamda veya öğrenimde oluş durumları hakkında güncel kanıtların yanı sıra, ev sahibi NEET’ler ile mülteci NEET’ler arasındaki farklara ilişkin içgörüler sunmaktadır.

Bu araştırma ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.