Yayınlar

Mayıs 2016

 1. Türkiye’de Sürdürülebilir ve Eşitlikçi Kalkınma için bir Politika Seçeneği: Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımları

  03 Mayıs 2016 Salı

Mart 2016

 1. Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  08 Mart 2016 Salı

 2. Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler

  08 Mart 2016 Salı

  Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) fonlarıyla gerçekleştirilen bu araştırmada madencilikte sadece Türkiye’nin doğal kaynaklarının sürekli gelişiminin sağlanması değil bu endüstride çalışan tüm işçilerin sağlık ve güvenliliğinin de sağlanması için ulusal bir politika geliştirilmesi gerekliliği vurgulanıyor.

Şubat 2016

 1. Rapor Özeti: Çalışma Yaşamında Uzun Dönemli Eğilimler: Eşitsizlikler ve Orta Gelir Grupları Üzerindeki Etkiler

  29 Şubat 2016 Pazartesi

 2. ÖNLEYİCİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

  10 Şubat 2016 Çarşamba

  1981 Tarihli ve 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sözleşme, 2002 Tarihli Protokolü ve 2006 Tarihli ve 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ne Yönelik Kılavuz

 3. Rapor Özeti: "Dünyada istihdam ve sosyal durum - Eğilimler (WESO) 2016"

  01 Şubat 2016 Pazartesi

Ekim 2015

 1. © ILO/Nadia Bseiso 2023

  Suriye Mülteci Krizinin Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Mısır’da İşgücü Piyasasına Etkileri” Bölgesel Diyalog Toplantısı: Özet rapor ve sonuçlar

  12 Ekim 2015 Pazartesi

  Suriye’ye komşu olan ve halen çok sayıda mülteci barındıran ülkeler yaşanan yoğun mülteci akınının işgücü piyasası üzerindeki etkilerine karşı uygun çözümler bulma çabası içindedir. Yasal olarak çalışma imkânları olmayan ya da çok sınırlı kalan Suriyeli mülteciler kayıt dışı işlerde çalışmaktadır. Bu durum esasen kırılgan durumdaki yerel işgücü piyasaları üzerindeki basıncı artırmakta, çalışma koşullarının ve ücretlerin daha da kötüleşmesine yol açmakta ve ev sahibi ülkelerde kayıt dışı ekonomilerin büyümesine neden olmaktadır.

 2. Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği

  01 Ekim 2015 Perşembe

  İSTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI, BILIM, MÜHENDISLIK VE TEKNOLOJIDE KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI MERKEZI VE LEVY EKONOMI ENSTITÜSÜ - BARD COLLEGE

Mayıs 2015

 1. Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler: Türkiye'den İyi Örnekler Vaka Çalışması

  13 Mayıs 2015 Çarşamba

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen ve Flaman Hükümeti tarafından fonlanan “Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler” projesi kapsamında gerçekleştirilen bu vaka çalışması raporunu S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Hizmetleri’nden Sn.

Mart 2014

 1. ILO Anayasası

  01 Mart 2014 Cumartesi