Yayınlar

Mart 2017

 1. Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesi (MNE Bildirgesi)

  03 Mart 2017 Cuma

  MNE Bildirgesi, sosyal politika ve kapsayıcı, sorumlu, sürdürülebilir işyeri uygulamaları hakkında işletmelere (çokuluslu ve ulusal) doğrudan rehberlik sağlayan yegane ILO belgesidir. Alanında tek küresel belge olduğu gibi, dünyanın her köşesinden hükümetler, işverenler ve işçiler tarafından birlikte kaleme alınan ve benimsenen tek belgedir. İlk olarak 40 yıl önce kabul edilmiş, birkaç kez değişikliğe uğramış, bugün geçerli olan hali de Mart 2017’de yapılan değişikliklerle benimsenen versiyondur. İstihdam, eğitim, çalışma ve yaşam koşulları, endüstriyel ilişkiler ve genel politikalar hakkında koyduğu ilkeler, çokuluslu ve ulusal işletmeler, anavatan ve ev sahibi ülkelerin hükümetleri, işveren ve işçi örgütlerine hitap etmektedir. Sağladığı rehberlik, büyük ölçüde uluslararası çalışma standartlarında yer alan ilkelere dayanmaktadır. İlkelerin tüm taraflarca benimsenmesi ve uygulanmasını desteklemek amacıyla ILO Yönetim Kurulu birtakım operasyonel araçlar benimsemiştir.

Aralık 2016

 1. Küresel Ücret Raporu - Yönetici Özeti

  26 Aralık 2016 Pazartesi

Kasım 2016

 1. Mülteciler ve Diğer Zorla Yerinden Edilmiş Kişilerin İşgücü Piyasasına Erişimine İlişkin Rehber İlkeler

  28 Kasım 2016 Pazartesi

Ağustos 2016

 1. Future of Work: ILO gelecek 100 yılın çalışma hayatına ışık tutacak.

  23 Ağustos 2016 Salı

  ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Future of Work girişimi ve Türkiye ayağında yapılacak çalışmalarla ilgili PERYÖN PY Dergisine bilgi verdi.

Haziran 2016

 1. Ulusal İSG Profili yayınlandı.

  01 Haziran 2016 Çarşamba

  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profili, 16 Ocak 2015 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme ILO Çerçeve Sözleşmesi’ni 2006 (No. 187) tamamlayan 197 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi Tavsiye Kararı’nın 13. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Bu profil ülkenin mevcut İSG durumu yanında, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının temin edilmesi için kaydettiği ilerlemeleri özetleyen bir belgedir.

 2. İstanbul İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

  01 Haziran 2016 Çarşamba

  Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi

 3. Bursa İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

  01 Haziran 2016 Çarşamba

  Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi

 4. Ankara İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Analizi

  01 Haziran 2016 Çarşamba

  Kadınlar için daha çok ve daha iyi işler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi Projesi

Mayıs 2016

 1. Kadın İstihdamı Eylem Planı

  18 Mayıs 2016 Çarşamba

 2. Şanlıurfa'da İşveren ve İşçilerin Suriyeli İstihdamına Bakışı

  06 Mayıs 2016 Cuma