İnfografik

2014 Yılından Bu Yana Türkiye’de Suriyeli Mülteciler

ILO, Suriyeli mülteciler hakkında işgücü piyasası istatistiklerine ilişkin yeni tahminler hazırlamıştır. Bu hesaplamalar, 2014-2020 dönemini kapsamakta ve TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verileri ve ILO’nun hesaplamalarına dayanmaktadır. Bu İnfografik, diğer sonuçların yanı sıra, COVID-19’un Suriyeli mültecilerin çalışma sürelerine etkisi, istihdam düzeyleri, işgücü katılım oranları ve ücretlerinin değişimini ortaya koymaktadır.

Bu araştırma ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.