Kısa Rapor

Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İşlere Giden Yol

Ev işçileri, birçok toplumda hane halklarına doğrudan ya da dolaylı olarak temel bakım hizmetleri sağlayarak, çok önemli bir rol oynarlar. Bakım işçileri olarak ailelerimizin, toplumlarımızın ve ekonomilerimizin temelinde yer alırlar.

Ne var ki, emeklerinin karşılığını genellikle tam olarak alamamaktadırlar. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2021'de yayınlanan bir rapor, ev işçilerinin yüzde 81'inin yasal boşluklar veya uygulamadaki eksiklikler nedeniyle kayıt dışı olarak istihdam edildiği ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bakım hizmetlerine yönelik ihtiyaç dünya genelinde artmakta ve bu da, ev işçilerine yönelik talebin artacağı anlamına gelmektedir. Burada asıl soru şudur: Bu hangi koşullar altında olacaktır?

2021 yılında gerçekleştirilen derinlemesine araştırmanın kısa bir özeti niteliğinde olan bu raporda temel bulgulara, ülke düzeyindeki iyi uygulama örneklerine ve ayrıntılı metodolojik tavsiyelere yer verilmiştir. Raporun Beşinci Bölümünde, dünya çapında ev işçilerinin güçlendirilmesine ve yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik olarak politika yapıcıları, işverenleri ve kuruluşları yönlendirecek pratik çözümler sunan yeni bir 5 adımlı strateji sunulmaktadır. Her bir adımda, ILO'nun ne şekilde teknik yardım sağlayabileceğine de atıfta bulunulmaktadır.