Rapor I(A) Genel Direktör Raporu

Sosyal Adaletin Geliştirilmesi

ILO Genel Direktörü’nün Uluslararası Çalışma Konferansı’na yönelik raporu geniş çaplı küresel sosyal adalete ve buna erişim için gerekli araçlara odaklanıyor; bunun yanı sıra ILO’nun insan merkezli ve hak temelli yaklaşımını ileriye taşımak için hem ulusal hem de uluslararası fırsatların altını çiziyor.

Konferans raporu | 15 Mayıs 2023 Pazartesi