Ortak rapor

Çalışma yaşamında şiddet ve taciz deneyimleri: İlk Küresel Araştırma Raporu - 2022