Yönetici Özeti

Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2023: Zorunlu İşin Değeri [Özet]

Toplumların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan zorunlu mal ve hizmetleri kilit işçiler sağlamaktadır. Bu rapor, kilit işçilerin çalışmalarını yeniden değerleme, ekonomik ve sosyal katkılarını tüm yanlarıyla daha iyi yansıtabilmek için kilit sektörlere daha fazla yatırım çağrısında bulunmaktadır.