189 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İstihdam Yaratımı Tavsiye Kararı’na ilişkin Rehber (R189 Rehberi)

R189 Rehberi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler) insana yakışır ve sürdürülebilir istihdam yaratmayı teşvik edecek politikalar ve stratejilerin uygulamaya konulmasını destekleyen temel ögeleri ortaya koyuyor.

Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından 1998 yılında kabul edilen 189 sayılı Tavsiye Kararı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler) istihdam yaratılmasını teşvik edecek genel koşullar hakkında rehber ilkeler ortaya koyan yegane Uluslararası Çalışma Standardıdır. Bu Tavsiye Kararı, sürdürülebilir işletme gelişimini güçlendirecek politikalar, stratejiler ve düzenleyici çerçeveleri hazırlama ve geliştirme çabalarına katılan ILO ortakları, uluslararası aktörler ve kurumlar için önemli bir araçtır.

R189 Rehberi, Tavsiye Kararı’nda yer alan tavsiyelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için ILO tarafından geliştirilen stratejiler, araçlar ve yanıtlar/önlemler sunmaktadır. Örnek olarak: Sürdürülebilir İşletmeler için Yetkinleştirici Ortam (SİYO); KOBİ’ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması (SCORE) Programı; Kadın Girişimciliğini Geliştirme (WED) Programı; İşinizi Kurun ve Geliştirin (SIYB) Programı; Kadın Girişimciliği Özdenetimi (WE-check); ve Benim Kooperatifim (MyCoop) eğitimi. Rehber, bu araçlar yoluyla, karar vericiler ve politika uygulayıcılarına yönelik iyi uygulamalar ve alınan dersleri ortaya koymaktadır.