ILC.110/Kayıt No. 7B

Genel Tartışma Komitesi Raporları: İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi

Konferans’ın kabulüne sunulan önerilen karar ve sonuçlar

Tutanak | 22 Haziran 2022 Çarşamba