Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesi (MNE Bildirgesi)

MNE Bildirgesi, sosyal politika ve kapsayıcı, sorumlu, sürdürülebilir işyeri uygulamaları hakkında işletmelere (çokuluslu ve ulusal) doğrudan rehberlik sağlayan yegane ILO belgesidir. Alanında tek küresel belge olduğu gibi, dünyanın her köşesinden hükümetler, işverenler ve işçiler tarafından birlikte kaleme alınan ve benimsenen tek belgedir. İlk olarak 40 yıl önce kabul edilmiş, birkaç kez değişikliğe uğramış, bugün geçerli olan hali de Mart 2017’de yapılan değişikliklerle benimsenen versiyondur. İstihdam, eğitim, çalışma ve yaşam koşulları, endüstriyel ilişkiler ve genel politikalar hakkında koyduğu ilkeler, çokuluslu ve ulusal işletmeler, anavatan ve ev sahibi ülkelerin hükümetleri, işveren ve işçi örgütlerine hitap etmektedir. Sağladığı rehberlik, büyük ölçüde uluslararası çalışma standartlarında yer alan ilkelere dayanmaktadır. İlkelerin tüm taraflarca benimsenmesi ve uygulanmasını desteklemek amacıyla ILO Yönetim Kurulu birtakım operasyonel araçlar benimsemiştir.