Lezbiyen, Eşcinsel, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks ve Kalıpdışı (LGBTIQ+) Bireylerin Çalışma Yaşamına Dahil Edilmesi: Öğrenme Rehberi

LGBTIQ+ bireyler, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özellikleri nedeniyle çalışma yaşamı da dahil olmak üzere her yerde eşitsizlik, ayrımcılık, şiddet ve tacize uğruyorlar. İş bulmada ve istihdam döngüsünün tüm aşamalarında ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar. ILO, LGBTIQ+ bireylerin çalışma yaşamına dahil edilmesine katkıda bulunmak amacıyla, ILO, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, diğer paydaşların temsilcilerine yönelik öğrenme rehberi geliştirdi. Rehber, çalışma yaşamında LGBTIQ+ bireylere eşit fırsat ve muamele sağlanması için ihtiyaca uyarlanmış yerel önlemlerin tespit edilmesi ve tasarlanmasına yardım ediyor.