Rehber

Kırılganlık, çatışma ve afet ortamında, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi

Çatışmalar ve küresel salgın dahil afetler, kadınları ve erkekleri kendi çeşitlilikleri bağlamında farklı biçimde etkilemekte, en çok etkilenenler ise kadınlar ve kız çocukları olmaktadır. Krize bağlı zorluklar zaten mevcut olan dezavantajları daha da ağırlaştırmaktadır; örneğin, genellikle kadınların çalışma koşullarının kötüleşmesine, bir yandan da toplam işyükü ve bakım sorumluluklarının artmasına neden olmaktadır. Krizler ayrıca kadınların, daha önce yalnız erkeklere ait olan rolleri üstlenmelerine yol açan değişiklikler ve toplumsal cinsiyete dayalı mevcut ayrımcılık ve hak ihlallerini ele almak için fırsatlar yaratabilmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlenmesi ve kadın liderliğine ilişkin anılan çerçevelerin yanı sıra BM’nin kurumlar arası çalışma ve girişimlerine dayanarak geliştirilen bu Rehber, kırılganlık, çatışma ve afet ortamlarında toplumsal cinsiyet boyutları ve sorunları hakkında farkındalığı artırmayı, İnsani Yardım-Kalkınma-Barış bağı odağında istihdam ve insana yakışır işe ilişkin girişimlerde toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması hakkında rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. Hem ILO personeli ve ortaklarının, hem de küresel, ulusal veya yerel düzeyde çalışan diğer paydaşların, üçlü bağ genelinde çalışma yaşamında toplumsal cinsiyete duyarlılığı sağlamalarını desteklemeyi de hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, afet ve çatışma alanlarında mevcut ILO kaynaklarını tamamlamaktadır.

Rehber’in ilk kısmında, kırılganlık, çatışmalar ve afetlerin özellikle çalışma yaşamında olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl etkilediğine ilişkin genel bakış sunulmakta ve bu alandaki temel çerçeveleri ortaya konulmaktadır. İkinci kısımda ise, kırılganlık, çatışma ve afet ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin çalışma yaşamında anaakımlaştırılmasına ilişkin uygulamalı rehberlik sağlanmaktadır. Analiz ve değerlendirmelerin yanı sıra proje, program ve diğer girişimler için genel öneriler ve kılavuzluk verilmektedir.