Teknik bilgi notu

Sağlıklı ve Güvenli Uzaktan Çalışma

Bu bilgi notu, uzaktan çalışmanın sağlık bakımından etkilerinin yanı sıra, çalışanların akıl ve beden sağlığı ve toplumsal esenliğini koruyacak ve destekleyecek biçimde uzaktan çalışmanın nasıl örgütleneceğine ilişkin rehberlik içermektedir.

Bu belgenin amacı, uzaktan çalışmanın sağlık, güvenlik ve esenlik üzerindeki etkileri hakkında işverenler, uzaktan çalışanlar ve işçi temsilcilerine teknik bilgi sunmaktır. Halihazır Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kılavuzları ve ILO standartları ve rehberlerine uygun olarak, çalışanların akıl ve beden sağlığı ve toplumsal esenliğini koruyacak ve destekleyecek biçimde uzaktan çalışmanın örgütlenmesine ilişkin uygulamalı tavsiyeler vermektedir.