ILO Çalışma Dokümanı 28

Kültürel ve Yaratıcı Sektörde Sosyal Koruma: Ülke Uygulamaları ve Yenilikleri

Bu Çalışma Dokümanı, ILO’nun çabalarını “yeterli, sürdürülebilir ve çalışma yaşamındaki gelişmelere uyum sağlayan sosyal koruma sistemlerini geliştirmeye” yöneltmesi çağrısını yapan 2019 tarihli Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’ni esas alıyor.

Doküman özellikle, kültürel ve yaratıcı sektörde sosyal güvenlik kapsamını yaygınlaştırmaya yönelik giriş noktaları ve mekanizmaları tespit etmek amacıyla bu yönde özel çözümler üretmeye çalışan seçili ülkelerde politika ve yasal çerçeveleri inceliyor. Değişken istihdam statüsü, düzensiz gelir, çalışmanın süreksiz doğası ve coğrafi hareketlilik gibi sektörün kendine özgü istihdam koşulları dikkate alınarak, bu türden sistemlerinin yeterli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak politika seçenekleri tartışılıyor.

Doküman ayrıca, tartışmayı COVID-19 küresel salgını bağlamına oturtarak, kültürel ve yaratıcı sektörde hükümetlerin uygulamaya koydukları sosyal koruma önlemlerini de özetliyor.