Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2021

Çalışma Yaşamının Dönüşümünde Dijital Çalışma Platformlarının Rolü