Evden çalışma: Görünmezlikten insana yakışır işe

COVID-19 küresel salgınının yayılmasıyla, küresel işgücünün büyük kısmı evden çalışmaya geçiş yapmış, onlarca yıldır zaten evden çalışmakta olan diğer milyonlarca çalışanın saflarına katılmıştır.

Bu raporun amacı, bir yandan evden çalışmanın daha iyi anlaşılmasını sağlamak diğer yandan da eski ve yeni evden çalışanlar için insana yakışır işlerin önünü açacak politikalara rehberlik etmektir.

“177 sayılı Sözleşme’nin 25. yılına denk gelen bu kapsamlı rapor, endüstriyel evden çalışmayı, uzaktan çalışmayı ve dijital platformları ele alıyor, evden çalışma ile geçimini temin etme arasındaki gerilimleri, evden çalışmanın toplumsal cinsiyete dayalı boyutlarını, yasal tanımlar ile günlük deneyim arasındaki açığı ortaya koyuyor. En iyi uygulama rehberi olarak, evden çalışanlara yönelik sosyal koruma ve çalışma standartlarının, küresel salgının yoğunlaştırdığı gig ekonomisi, zayıflayan tedarik zincirleri, bakım hizmeti açıkları karşısında gittikçe artan sayıda kişi için nasıl insana yakışır iş sağlayabileceğini gösteriyor. ILO, bir yandan sorunu tanımlarken, bir yandan da çözüm için eylem araçlarını öneriyor. Harika bir eser.” —Eileen Boris, University of California, Santa Barbara, USA.