Birinci baskı

Küresel İstihdam Politikası Değerlendirmeleri 2020: Kapsayıcı Yapısal Dönüşüme Yönelik İstihdam Politikaları

Küresel İstihdam Politikası Değerlendirmeleri (GEPR), hem istihdam politikaları trendlerini inceliyor hem de politika tasarım ve uygulama zorluklarına yeni ve yenilikçi çözümler sunuyor. Rapor’un birinci baskısı, yapısal dönüşüm konusuna odaklanıyor.

Küresel İstihdam Politikası Değerlendirmeleri (GEPR), ILO İstihdam Politikaları Departmanı’nın altı ayda bir yayınlayacağı yeni yayınıdır. GEPR’nin amacı, devam eden politika odaklı araştırmaların görünürlüğünü artırmak ve yenilerini teşvik etmek suretiyle, küresel istihdam politikası tartışmalarına ILO’nun daha çok katkıda bulunmasını sağlamaktır.

GEPR esas olarak, zorlu hatta çekişmeli olanları da hiç göz ardı etmeksizin, süre gelen ve yeni ortaya çıkan politika zorluklarını ele alan tematik bölümlerden oluşuyor. Her bölüm kendi içinde bütünlük arz ediyor, ilgili bölümlerde yazarların görüşlerini yansıtıyor ve açıkça anlaşılır politika mesajları vermeyi hedefliyor. Rapor ayrıca, küresel istihdam politikası zorlukları konusunda ILO’nun halihazır düşüncelerini en iyi biçimde yansıtacak bölümler halinde kurgulanıyor. GEPR, politika tasarım ve uygulama zorluklarına özellikle önem veriyor; böylelikle, bölümlerin, yeni istihdam politikalarını geliştirme ve uygulamanın yanı sıra mevcut politikalarda reform yapma sürecinde olan ülkeler için olabildiğince ilgili olmasını sağlıyor.

Aşağıda verilen linkleri seçmek suretiyle, Küresel İstihdam Politikası Değerlendirmeleri’nin yönetici özetine ve bölüm özetlerine erişebilirsiniz.