Türk Mikroverilerinde Suriyeli Mültecilerin Tespit Edilmesi

Luis Pinedo-Caro’nun Türk mikroverilerinde Suriyeli mültecilerin tespit edilmesi ile ilgili makalesi yayınlanmıştır.

Bu makalede, Türkiye Hanehalkı İşgücü Anketi’nde (HİA) Suriyeli mültecilerin tespit edilmesi için bir strateji önerilmektedir. Türkiye’de HİA, göçmenlerin Türkiye’ye geliş yılına ilişkin bilgiyi içerse de, göçmenlerin uyruk bilgisini içermemektedir. Bu talihsiz durum, Suriye savaşı devam ederken Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmenler ile diğer standart göç akışını birbirine karıştırmaktadır. 2011 ila 2017 yıllarında gelen standart göçmen akışını, 2004-2020 döneminde gelen göçmenlerle (özelliklerine dayanarak) eşleştirmek suretiyle ayırt etmeyi önermektedir. Bu yöntem dolaylı olarak, standart dışı göçmenleri yani Suriyeli mültecileri elde etmektedir. Sonuçlar, tespit edilen standart dışı göçmenlerin yaş dağılımının, Türk Hükümeti tarafından yayınlanan resmi verilere göre Suriyeli mültecilerin yaş dağılımına uyduğunu göstermektedir. Son olarak, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin fiili coğrafi dağılımlarını bulmak için araştırma ağırlıklarının tabakalandırma sonrası düzeltilmesini önerilmektedir.