İşyerinde şiddet ve taciz

Şiddet ve tacizden arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı

ILO’nun yayınladığı “Şiddet ve Tacizden Arınmış, Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı” başlıklı yeni rapor, İSG çerçeveleri yoluyla şiddet ve tacizin önlenmesini inceliyor.

İşyerinde şiddet ve taciz, hem işçi sağlığı ve güvenliğine hem de örgütsel verimlilik ve saygınlığa yönelik önemli ve süregelen bir tehdittir.

ILO’nun Haziran 2019’da toplanan Yüzüncüyıl Konferansı’nda, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yasaklanması ve önlenmesini öngören 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni ve eşlik eden 206 sayılı Tavsiye Kararı kabul edilmişti.

ILO, bu belgelerin onaylanması ve uygulanmasını desteklemek üzere, ulusal ve işyeri düzeyinde kapsamlı İSG çerçevesinin çalışma yaşamında şiddet ve tacizi nasıl ele alabileceğini ortaya koyan küresel bir rapor hazırladı.

Alınacak önlemler arasında örneğin şiddet ve tacize ilişkin hükümlerin İSG kanunları, düzenlemelerine ve toplu iş sözleşmelere dahil edilmesi, işyerlerinde programların ve önleyici tedbirlerin uygulanmasını destekleyecek özel standartların, uygulama kurallarının ve rehber ilkelerinin geliştirilmesi var. İşyeri düzeyinde sağlam İSG yönetim sistemleri, şiddet ve tacizin ortak etkilerini de içeren psiko-sosyal risklerin değerlendirilmesi ve kontrolünü içerebilir.

Konuya ilişkin bir poster, raporun ana mesajlarının özeti (“rapora bakış”) ve yansılı sunumu içeren diğer tanıtım ve destek malzemeleri de çevrimiçinde sunulmaktadır.