Broşür

Mülteciler ve Diğer Zorla Yerinden Edilmiş Kişilerin İşgücü Piyasasına Erişimine İlişkin Rehber İlkeler

ILO, “Mülteciler ve Diğer Zorla Yerinden Edilmiş Kişilerin İşgücü Piyasasına Erişimine İlişkin Rehber İlkeler”in Türkçe çevirisini yayınladı.

Bu ilkeler, ILO Üye Devletleri, işçi ve işveren örgütlerine yöneliktir ve politika önlemlerinin hazırlanması ve ulusal üçlü diyalog için gönüllülük esasına dayalı, bağlayıcı olmayan rehberlik sağlamaktadır.

İlkeler şu başlıkları kapsıyor:

A. İşgücü piyasalarına erişim için yönetişim çerçeveleri

B. Kapsayıcı işgücü piyasaları için ekonomi ve istihdam politikaları

C. Çalışma hakları, fırsat ve muamele eşitliği

D. Ortaklık, koordinasyon ve uyum

E. Gönüllü dönüş ve dönenlerin yeniden entegrasyonu