ILO Türkiye : Misyonu ve Çalışma Alanları

ILO Türkiye Ofisi’nin misyonu, ILO’nun temel önceliklerinin, standartlarının, politikalarının ve deneyimlerinin yaygınlaştırılması için hükümetle, işçi ve işveren kuruluşlarıyla aktif bir işbirliği içerisinde çalışarak, herkes için insana yakışır işlerin hayata geçmesi için Türkiye’de güçlü, görünür ve proaktif bir konuma sahip olmaktır.

Bireysel ve toplu iş hukukundan sosyal güvenliğe, iş sağlığı ve güvenliğinden çocuk işçiliğine, üçlü danışma ve iş teftişine kadar çalışma
hayatını düzenleyen tüm mevzuatta ILO Sözleşmelerinin etkisini görmek mümkündür.

Türkiye'deki ILO Ofisi, ILO'nun Türkiye'deki hükümet, sosyal ortaklar, paydaşlar, uluslararası topluluk ve genel kamuoyu nezdindeki diplomatik temsilcisi olarak çalışır.

ILO Türkiye Ofisi, uluslararası çalışma standartlarının Türkiye'de etkin biçimde hayata geçirilmesi için çalışır. Herkes için insana yakışır iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve sosyal adaleti geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütür. Bu kapsamda teknik işbirliği programları ve projeleri geliştirir, uygular ve izler. Ayrıca Türkiye'deki sosyal ve ekonomik gelişmeleri, yasal düzenleme süreçlerini ve politika geliştirme alanındaki girişimleri izler ve katkı sağlar.