Rapor

Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretini sona erdirmek

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) kapsamında çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretini sona erdirme taahhütlerini yerine getirebilmek için, hükümetler, işletmeler, finans sektörü ve sivil toplumun bu türden insan hakkı ihlallerinin kök nedenleri ve belirleyicilerini ele almaları gerekiyor. Küresel tedarik zincirleri büyüme, istihdam sağlama, beceri geliştirme ve teknoloji transferi potansiyeli taşımakla birlikte, insan haklarının ihlal ve istismarıyla ilintiler de içeriyor.

“Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretini sona erdirmek” başlıklı rapor, küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticareti hakkında araştırma bulguları ile birtakım öneriler sunuyor. İttifak 8.7 bağlamında ILO, OECD, IOM ve UNICEF tarafından ortaklaşa hazırlanan rapor, anılan insan haklarının ihlal ve istismarını böylesine büyük çapta ortaya koyan ilk çalışmadır. Rapor iki ana bölümden oluşuyor:

- Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretini anlamak
- Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve insan ticaretiyle mücadele etmek

Raporun ilk versiyonu, 1-2 Eylül 2019 tarihlerinde Japonya’nın Matsuyama kentinde yapılan G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısında sunuldu.

Raporun nihai versiyonu ise 12 Kasım 2019 tarihinde Paris Barış Forumu’nda yayınlandı.