Yönetici Özeti

Küçük Değerlidir : Serbest çalışanlar, mikro işletmeler ve KOBİ’lerin istihdama katkısına ilişkin küresel kanıtlar [Yönetici Özeti]

ILO’nun yeni veri tabanından yararlanılarak hazırlanan bu rapor, serbest çalışanlar, mikro ve küçük işletmelerin dünya genelinde -hem kayıtlı hem de kayıtdışı sektörde- istihdama katkısına ilişkin güncel ve gerçekçi bir değerlendirme sunuyor.

Mikro işletmeler ve KOBİ’ler çalışma yaşamının geleceğinde ne kadar önem taşıyor? Ya serbest çalışanlar?

Yakın zamana kadar, bu soruları cevaplayabilmek için nispeten sınırlı ölçüde görgül kanıt vardı. Önceki çalışmalar, birçok ülkede istihdama en büyük katkıyı yapan kayıtdışı ekonomiyi kapsamıyordu. İstihdamın artırılmasında serbest çalışanlar ve mikro işletmelerin rolü de artık daha çok tanınıyor.

2009 ila 2018 yılları arasında dünyanın 99 ülkesinde yapılan hanehalkı, işgücü ve diğer istatistiksel araştırmalardan elde edilen verileri kullanan ILO’nun yeni veri tabanı sayesinde, artık genel durumu daha iyi görebiliyoruz. Küçük ekonomik işletmelerin dünyada toplam istihdama katkısı çarpıcı düzeylerde; ancak, yaygın kayıtdışı istihdam (özellikle gelişmekte olan ülkelerde), cinsiyete dayalı açıklar ve küçük işletmelerde verimlilik ve iş kalitesine ilişkin sorunlar gibi önemli zorluklar devam ediyor. Küçük ekonomik birimlerin katkısını kavramak, ILO İnsana Yakışır İş Gündemi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni gerçekleştirme yönünde ilerlemenin anahtarıdır.