Türkiye’de ILO Mülteci Destek Programı - Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için Geçim İmkanlarının Desteklenmesi’nden alınan dersler

Bu rapor, esas olarak Suriyeli mültecileri destekleyen, aynı zamanda Suriyeli olmayan mültecileri ve ev sahibi toplulukları da kapsayan Türkiye’de ILO Mülteci Destek Programı’ndan alınan dersleri incelemektedir.

Suriye krizi dokuzuncu yılına girerken, Türkiye peş peşe beş yıldır dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesi olmaya devam etmektedir. Mülteciler 3,6 milyonu aşkın Suriyeli ile Afganistan, Irak ve İran gibi diğer ülkelerden gelen yaklaşık 400.000 insanı içermektedir. Krizin uzaması üzerine, çabaların odağı artık insani yardımdan kalkınmaya geçişi sağlamak ve işgücü piyasasına girişi desteklemek amacıyla dayanıklılığın geliştirilmesine kaymaktadır.

ILO, 2015 yılından beri Türkiye’deki mültecilerin insana yakışır iş imkanlarına kavuşmasını desteklemektedir. Üçlü yapısı, normatif çerçevesi ve insana yakışır iş gündemiyle, ILO, zorlukları ele almak ve mültecilerin insana yakışır işlere erişimini destekleyecek kapsayıcı stratejiler geliştirmek için eşsiz konumdadır. Rapor, ILO’nun 2015 yılından beri Türkiye’de uyguladığı projelere odaklanmaktadır. Dolayısıyla alınan derslerden bazıları Türkiye’ye özgüdür; Türkiye koşullarında belirli kanunlar, politikalar ve yaklaşımlara ilişkindir. Derslerin birçoğu ise, diğer ülke bağlamları için de geçerlidir; bunlardan yararlanılarak dünyanın her yerinde diğer mülteci vakalarında uygulanabilecektir.