Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Broşürü 2019

Çocuk işçiliği hepimizi etkileyen küresel bir insan hakları sorunudur. Çocuk işçiliği, yaşları yada yapılan işin doğası nedeniyle çocukların yapmasının yasaklandığı işleri ifade etmektedir. Çocukların çocukluklarını yaşama hakkı, iyi eğitim hakkı ve güvenli biçimde büyüme ve tehlikelerden korunma hakkı ellerinden alınmaktadır. ILO’nun vizyonu, topluluklar, sektörler ve ülkelerin giderek daha çok çocuk işçiliğinden arındığı ve tüm çocukların kaliteli eğitime erişebildiği bir dünyadır.