İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektöründe Sözleşmesel Düzenlemeler

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) fonlarıyla gerçekleştirilen bu araştırmada madencilikte sadece Türkiye’nin doğal kaynaklarının sürekli gelişiminin sağlanması değil bu endüstride çalışan tüm işçilerin sağlık ve güvenliliğinin de sağlanması için ulusal bir politika geliştirilmesi gerekliliği vurgulanıyor.