Rapor

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği

İSTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI, BILIM, MÜHENDISLIK VE TEKNOLOJIDE KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI MERKEZI VE LEVY EKONOMI ENSTITÜSÜ - BARD COLLEGE