Mülteci Krizi Karşısında ILO’nun Çalışmaları

© Tabitha Ross/ILO
Suriye Mülteci Krizi, eşi benzeri görülmemiş sayıda insanı yerinden etmesi nedeniyle, uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir.

Devam Eden Projeler

ILO, bu strateji kapsamında, 2017 yılından beri yedi proje yürütmüştür, bunların dördü halen devam etmektedir. Projelerin ikisi Suriye Krizine Müdahale için AB Bölgesel Güven Fonu, ikisi de ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından finanse edilmektedir.

Tamamlanan Projeler