Programlar ve Projeler

2012

 1. Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBİ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve Ilişkiler Zinciri Oluşturulması BM Ortak Programı

  3 Mayıs 2010 - 31 Aralık 2012

  Türkiye'de KOBİ'lerin uluslararası rekabetini artırmak ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe insana yakışır iş olanaklarını teşvik etmek amacıyla, UNDP, UNIDO ve ILO, İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) işbirliği ile "Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBİ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması" başlıklı BM Ortak Programını (OP) başlattı.

2010

 1. Türkiye’de Kadınlar İçin İnsan Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Pilot Projesi

  1 Ocak 2009 - 31 Mart 2010

  Türkiye’de Kadınlar İçin İnsan Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Pilot Projesi İŞKUR ve ILO Ankara Ofisi tarafından 01 Ocak 2009 ve 31 Mart 2010 tarihleri arasında yürütülmüştür Ankara, Gaziantep ve Konya hedef illerini kapsayan projenin toplam süresi 15 aydır. Projenin hedef grubu proje illerinde Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı olan işsiz genç kadınlardır.

2005

 1. Denetim ve Sertifikasyon Araştırma Projesi

  3 Ocak - 30 Haziran 2005

  Uluslararası Çalışma Örgütü, Avurpa Birlliği ile ortaklaşa 2005 yılı içerisinde denetim ve sertifikasyon programları üzerine bir araştırma projesi yürütecektir. Bu proje ILO Ankara Ofisi ile Cenevre Çok Uluslu Şirketler Departmanı tarafından uygulanacaktır ve Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de denetim ve sertifikasyon programlarının maliyet, fayda ve genel boyutunu tanımlamayı amaçlamaktadır.