Programlar ve Projeler

2005

  1. Denetim ve Sertifikasyon Araştırma Projesi

    3 Ocak - 30 Haziran 2005

    Uluslararası Çalışma Örgütü, Avurpa Birlliği ile ortaklaşa 2005 yılı içerisinde denetim ve sertifikasyon programları üzerine bir araştırma projesi yürütecektir. Bu proje ILO Ankara Ofisi ile Cenevre Çok Uluslu Şirketler Departmanı tarafından uygulanacaktır ve Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de denetim ve sertifikasyon programlarının maliyet, fayda ve genel boyutunu tanımlamayı amaçlamaktadır.