Proje

Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi

Proje Özeti

“Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk Işçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi” kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde, başta fındık tedarik zinciri olmak üzere çocuk işçiliğini ile mücadele alanındaki tecrübelerin paylaşımı amacıyla, ILO üçlü yapı ortakları (hükümet, işçi ve işveren örgütleri) ile işbirliği halinde uygulanacaktır. Projenin nihai hedefi, ulusal ve yerel paydaşların, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan kaldırmak için gerekli eylemleri uygulama kapasitesini geliştirmek.

Proje ayrıca hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Ulusal Programı (2017-2023) doğrultusunda mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır.

Projenin özel amacı, mevsimlik tarımda fındık hasadında çocukların çalışmasının sonlandırılması ya da engellenmesi için kamu ve özel sektör aktörleri arasındaki ortaklığı güçlendirmektir. Proje, özel sektör tarafından üstlenilen çabaları yukarıda belirtilen ulusal programlarla ilişkilendirerek çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına yönelik işbirlikçi yaklaşımları teşvik edecektir.

Ferrero ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün eşbaşkanlık edeceği bu yeni kamu-özel ortaklığı projesi, Türkiye’de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik hâlihazır ILO faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte olacaktır.

Proje Çıktıları

  1. Mevsimlik tarımda fındık hasadında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik ulusal ve yerel kapasite güçlendirilmesi
  2. Mevsimlik fındık hasadının olduğu alanlarda doğrudan müdahale mekanizmalarının uygulanması ve yaygınlaştırılması
  3. Mevsimlik tarımda fındık hasadında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin, ulusal ve yerel paydaşlar, tedarik zinciri aktörleri ve kamuoyunda farkındalık artması

Nerede

Trabzon, Samsun, Zonguldak ve Şanlıurfa

Bütçe

3.5 Milyon AVRO

Donör