Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi

Proje Özeti

Proje’nin genel hedefi, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) doğrultusunda En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin (EKBÇ) ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Proje bu bağlamda aşağıdaki eylemlere odaklanmaktadır:

  • Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik stratejik müdahale modeli geliştirmek;
  • Stratejik müdahale modelini mevsimlik fındık tarımının yapıldığı diğer bölgelerde de yaygınlaştırmak, aynı zamanda göç veren illerde (mevsimlik tarım işçilerinin kendi memleketleri) izleme faaliyetlerini uygulamak ve politika geliştirmeye katkıda bulunmak;
  • Daha geniş politika savunuculuğu için farkındalık artırmak, geliştirilen politikaların etkili biçimde uygulanmasına katkıda bulunmak.
Proje 2013 yılında Ordu ilinin Merkez ve Perşembe ilçelerinde başlatılmıştır. Başarılı bir proje döneminin ardından, 2014 yılında proje bölgesi Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerine genişletilmiştir. 2015-2017 döneminde ise Ordu'ya ek olarak Sakarya, Düzce ve Şanlıurfa illeri proje kapsamına alınmıştır. 2018-2020 döneminde gelişmiş politikaların etkin şekilde uygulanması desteklenmiş, kapsamlı politika savunuculuğu ve farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. Proje’nin 2021-2023 döneminde, stratejik müdahale modeli Giresun ve Samsun’u da içerecek şekilde uygulanmaktadır. Proje, çok sektörlü yaklaşımını sürdürecek ve uygulamaya kilit paydaşları dahil edecektir.

Proje Çıktıları

Proje’nin üç çıktısı vardır:
  1. Türkiye’de çocukları mevsimlik fındık tarımında EKBÇİ’den kurtarmaya yönelik ulusal ve yerel kapasiteleri güçlendirmek;
  2. Risk altındaki çocukların mevsimlik fındık tarımına katılmasını önlemek ve katılmış olanları iş yaşamından çekmek;
  3. Fındık tarımıyla ilintili ulusal ve yerel paydaşlar, kuruluşlar ve bireylerde ve aynı zamanda kamuoyunda ve basında, çocuk hakları ve tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasının önemi hakkında farkındalığı artırmak.

Proje Sonuçları

Proje’de 2022 fındık hasat mevsimi sonuna kadar elde edilen sonuçlar şunlardır:
  • Ordu, Düzce, Sakarya, Giresun ve Samsun illerinde toplam 11.811 çocuğa ulaşılmış; 9.610 çocuk eğitim hizmetleri aracılığı ile iş yaşamından uzaklaştırılmış veya işçilik yapması önlenmiş, diğerleri ise farklı danışmanlık ve sosyo-kültürel hizmetlerden yararlanmıştır.
  • Hedef illerde toplam 7.919 aile üyesine ulaşılmış, 4.203 aile bireyi çocuk işçiliği mücadele, iş sağlığı ve güvenliği, hijjen ve farkındalık arttırmaya yönelik rehberlik hizmetlerinden yararlanmıştır.
  • Toplam 563 tarım aracısına ulaşılmış, rehberlik ve eğitim hizmeti verilmiştir.
  • Toplam 1.872 fındık bahçesi sahibine ulaşılmış, rehberlik ve eğitim hizmeti verilmiştir.

Proje İlleri

Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya, Düzce, Şanlıurfa

Belgesel 1 - Türkiye: Fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadele

Belgesel 2 - Türkiye: Fındık tarımında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak