Syrian refugees

Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların İşgücü Piyasasına Katılımının Geliştirilmesi Projesi

Proje Özeti

Proje’nin genel hedefi, insana yakışır iş ilkesiyle desteklenen işgücü piyasasına entegrasyon ve kapsayıcı ekonomik büyümenin desteklenmesi yoluyla Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların geçim kaynakları ve sosyal uyumunu artırmaktır. Hükümet tarafında genel koordinasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü üstlenmiştir.

Hedefler ve FaaliyetlerMesleki, dil, işgücü piyasası becerileri, girişimcilik ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uygulanması;  İşyeri mentörlük programlarının geliştirilmesi ve uygulanması;
 • Kamu istihdam ve meslek danışmanlığı hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılması;
 • Çıraklık programına erişimin desteklenmesi;
 • Suriyeliler için nitelik validasyonu ve önceki öğrenimin tanınmasının desteklenmesi;
 • İşletme kurma/genişletme için iş danışmanlığı hizmetleri ve hibelerinin sağlanması;
 • Teşvik programları, kamu ve özel istihdam hizmetleri ve işletme desteği yoluyla işe yerleştirmenin kolaylaştırılması
 • Eğitim sonrası işe yerleştirme ve çıraklık konularında çabaları artırmak için özel sektör ile bağların kurulması;
 • İşverenlerin çalışma izni başvuruları yapması için teknik ve mali yardım sağlanması;
 • İlgili devlet kurumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi; • Ulusal mevzuata uyumun artırılması;
 • Farkındalık artırma ve uygunluk kampanyalarının yürütülmesi;
 • Devlet kurumları, işveren ve işçi örgütleri arasında diyalog ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi;
 • Uygunluk kılavuzlarının geliştirilmesi ve kendi tedarik zincirindeki işletmelere dağıtılması.

Hedef Kitle

Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar

Toplam Yararlanıcı Sayısı

11.600  Suriyeli mülteci (mevcut aşama için) 
1.400 ev sahibi topluluk üyesi
100 işveren
650 ilgili devlet kurumlarından 300 üçlü yapı ortaklarından temsilci
250 işletme

Adana MEKSA Tekstil Eğitimi Katılımcıları


Hedef İller

İstanbul, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Hatay ve Ankara

Donör(ler)

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (US PRM)

Projenin Süresi Üçüncü Aşama: Ekim 2017 - Eylül 2019 (24 ay)

Anahtar sözcükler: İstihdam, istihdam yaratma, istihdamın desteklenmesi, göçmen işçiler, uluslararası göç, göç politikası, işgücü göçü

Kapsanan bölgeler ve ülkeler: Türkiye