Mülteci Krizi Karşısında ILO’nun Çalışmaları

Türkiye’de Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı Projesi

Gerçekleştirilenler

    Harran Aile Destek Merkezi’nde örmecilik mesleki eğitim katılımcıları
  • İŞKUR, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve yerel yönetim kurumlarının kapasite geliştirme ihtiyaçları tespit edilmiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işbaşı eğitimleri düzenlenmiştir;
  • Çalışma izinlerine ilişkin mevzuatın uygulanmasına teknik destek verilmiş; bu konuya ilişkin strateji dokümanı hazırlanmıştır;
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, GİGM, sosyal ortaklar, yerel yönetimler ve BM kuruluşlarıyla işbirliği halinde Yerel ve Merkezi Yönlendirme Komiteleri kurulmuştur;
  • Çocuk işçiliği ve Suriye Mülteci Krizinin işgücü piyasasının talep tarafına etkileri analiz edilmiştir;
  • Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk üyelerini işgücü piyasasına entegre etme girişimleri uygulamaya konulmuştur;
  • İletişim stratejisi geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur;
  • 500 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi ve 50 kamu personeline ulaşılmıştır.

Hedef Kitle ve iller

  • Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklar in Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Ankara

Donör(ler)

ILO Temel Gönüllü Finansman (RBSA)

Projenin Süresi

1 Haziran 2015 - 31 Temmuz 2016 (14 Ay)