Suriyeli olmayan mülteciler

Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi

Proje Özeti

Proje’nin genel hedefi, Suriyeli olmayan sığınmacılar, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin sosyo-ekonomik durumlarını değerlendirmek ve işgücü piyasa analizlerinin yapılması suretiyle insana yakışır iş olanaklarını araştırmaktır. Hükümet tarafında genel koordinasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü üstlenmiştir.

Hedefler ve Faaliyetler

  • Suriyeli olmayan sığınmacılar, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin sosyo-ekonomik durumları ve becerilerine ilişkin verileri toplamak ve analiz etmek üzere araştırmalar yapılması;
  • Eğitimin uygulanacağı ve işgücü piyasası fırsatlarını araştırmak için işgücü piyasası analizlerinin yapılacağı pilot illerin tespit edilmesi;
  • Danışma toplantılarının düzenlenmesi (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde);
  • Sağlanan geçim imkanı hizmetlerinin haritasının çıkarılması;
  • Çalışma hakları, ayrımcılık yapılmaması ve Suriyeli olmayan mültecilerin istihdamı hakkında farkındalığın artırılması;
  • Türkiye’de uluslararası göç istatistiklerine ilişkin olarak güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin üretilmesi, derlenmesi ve analiz edilmesi için ilgili kamu kurumlarına destek sağlanması;
  • Ulusal kurumlar ve üçlü yapı ortaklarının kapasite gelişiminin desteklenmesi;
  • İşgücü hareketliliği, sosyal koruma, çalışma koşulları ve hakları, iş yatırımları ve kayıtdışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş gibi konularda çeşitli düzeylerde politika diyaloğunun geliştirilmesi;
  • Pilot müdahalelerin yaygınlaştırılması;
  • Sertifikalı mesleki eğitim, dil ve kültür eğitimi, çıraklık programları, işyerinde mentörlük programları, temel işgücü piyasası becerileri eğitimlerinin uygulanması.

Hedef Kitle

Türkiye’deki Suriyeli olmayan sığınmacılar, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri (çoğunlukla Irak, Afganistan ve İran)
Türkiye İş Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve Valilikler gibi kamu kurumları ve üniversiteler İşçi ve işveren örgütleri

Toplam Yararlanıcı Sayısı

4.000 Türkiye’deki Suriyeli olmayan mülteci (çoğunlukla Irak, Afganistan ve İran)

Hedef İller

Adana, Denizli, Samsun, Erzurum, Eskişehir, Sakarya, ve Konya

Adana’da mesleki eğitim oryantasyon semineri katılımcıları

Donör(ler)

ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (US PRM)

Projenin Süresi

Eylül 2017 - Mart 2019 (18 ay)

Anahtar sözcükler: İstihdam, istihdam yaratma, istihdamın desteklenmesi, göçmen işçiler, uluslararası göç, göç politikası, işgücü göçü

Kapsanan bölgeler ve ülkeler: Türkiye