Satın Alma

UZATMA İHALE TEKLİF ÇAĞRISI

Ref: RFQ N°: PRM4-2021-09

TÜRKİYE'DE PANDEMİNİN GENÇ İSTİHDAMINA ETKİSİ ÜZERİNE MÜLTECİ ODAKLI ARAŞTIRMA

ILO Türkiye Ofisi, ‘Türkiye'de Pandeminin Genç İstihdamına Etkisi Üzerine Mülteci Odaklı Araştırma’’ işi için ihale teklif çağrısı yapmaktadır.

Teklif çağrısı için kapanış tarihi ve saati:
02 Agustos 2021, 15:00

İhaleye katılacak şirketler ihale belgelerini ayken@ilo.org elektronik posta aracılığıyla temin edilebilirler.

Şirketler, içerik ve işin detayı ile ilgili her türlü soru için karsli@ilo.org adresine 30 Temmuz 2021, 16:30’a kadar başvurabilirler.

CALL FOR TENDER

Ref: RFQ N°: PRM4-2021-09

‘’ASSESSMENT ON THE IMPACT OF PANDEMIC ON YOUTH EMPLOYMENT IN TURKEY FOCUSING ON THE REFUGEES’’

ILO Office for Turkey would kindly call related companies for tender for the “Assessment On The Impact Of Pandemic On Youth Employment In Turkey Focusing On The Refugees’’

The deadline for submission of bids:
29 July 2021, 15:00

The bidding companies can request tender documents via e-mail ayken@ilo.org.

For inquiries regarding the details of the job please e-mail to karsli@ilo.org by 26 July 2021, 16.30.