Haberler / Duyurular

Mart 2017

 1. Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği İzleme Çalışmaları Başladı!

  08 Mart 2017 Çarşamba

  Aileleri ile birlikte mevsimlik fındık tarımında yer alan çocukların işten çekilmeleri, işe girmelerinin önlenmesi ve okul devamlarının desteklenmesi amacıyla oluşturulan çocuk işçiliği izleme mekanizması kapsamında Şanlıurfa ilinde faaliyetler başlatıldı.

 2. ILO Araştırmasına göre Türkiye’deki kadınların çoğu ücretli bir işte çalışmak istiyor

  08 Mart 2017 Çarşamba

 3. © Caia Image /Science Photo Lib. 2020

  ILO-Gallup kamuoyu araştırması raporuna göre küresel ölçekte kadınların çoğu çalışmayı tercih ediyor, erkeklerin çoğunluğu da bunu onaylıyor

  07 Mart 2017 Salı

  Yeni yayınlanan önemli bir rapor, toplumsal cinsiyet eşitliği ve daha iyi bir iş-aile dengesi kurulmasıyla ilgili duyarlılıkların dünyada yansıma bulduğunu açıkça gösteriyor.

 4. Çalışma yaşamındaki 1300 den fazla kadın ve erkek “Eşitliği Destekliyorum” dedi…

  07 Mart 2017 Salı

  ILO Türkiye Ofisi olarak özel sektör, belediyeler ve sendikalarla işbirliği içinde verilen cinsiyet eşitliği semineriyle çalışan kadın ve erkeklere ulaşarak hem çalışanlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturduk hem de cinsiyet eşitliğine duyarlı işyeri ortamını desteklemiş olduk

 5. Şanlıurfalı ve Suriyeli Yatırımcılar İstihdam İçin Güçlerini Birleştiriyor

  01 Mart 2017 Çarşamba

Şubat 2017

 1. © Stefan Magdalinski 2020

  Sosyal adalet için insana yakışır iş

  20 Şubat 2017 Pazartesi

  Dünya Sosyal Adalet Günü (20 Şubat) dolayısıyla bir açıklama yapan ILO Genel Direktörü Guy Ryder giderek artan eşitsizlikler sonucunda ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkan uçurumların kapatılması gereğinin altını çizdi.

 2. © S. Olsson / AltoPress 2020

  “Ne Zaman Nerede Olursa Olsun Çalışma”: Yeni rapor giderek yaygınlaşan tele çalışmanın sunduğu fırsatlara ve ortaya çıkardığı güçlüklere ışık tutuyor

  15 Şubat 2017 Çarşamba

  Yeni yayınlanan ILO-Eurofound raporu modern iletişim teknolojilerinin kullanılmasının daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurulmasını kolaylaştırdığını, ancak çalışma yaşamı ile özel yaşam arasındaki sınırları bulanıklaştırdığını gösteriyor.

 3. ILO Türkiye Ofisi ve Yerel Belediyeler İşbirliği Kapsamında İnsan Hakları Eğitimi Alan Kadınlar Sertifikalarını Aldı

  10 Şubat 2017 Cuma

  ILO Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler’ Projesi kapsamında proje illeri olan Ankara, Bursa ve İstanbul’daki yedi belediye ile yapılan işbirliği çerçevesinde şimdiye kadar 800’den fazla kadın kadının insan hakları eğitimini alarak, sertifika sahibi oldu

 4. ILO Projesi Kapsamında Çalışan Kadın ve Erkekler İçin ‘Eşitliği Destekliyorum’ Seminerleri Devam Ediyor

  03 Şubat 2017 Cuma

  Özel sektör, belediyeler ve sendikalar aracılığıyla proje illeri olan Ankara, Bursa, Konya ve İstanbul’da devam edecek seminerler ile 1200’ün üzerinde kadın ve erkek çalışana ulaşılması hedefleniyor.

Ocak 2017

 1. ILO: 2017 yılında küresel işsizlikte 3,4 milyon artış bekleniyor

  13 Ocak 2017 Cuma

  Ekonomik büyüme sonuçları düş kırıklığı yaratmaya devam ederken insana yakışır iş açıkları hala yaygın.