Vizyon Sıfır Fonu (Vision Zero Fund, VZF)

Uluslararası Çalışma Örgütü kahve tedarik zincirinde güvenliği ve sağlığı teşvik ediyor

Uluslararası Kahve Gününde başlatılan #CoffeePeople (Kahve İşçileri) kampanyası, dünya çapındaki milyonlarca kahve işçisinin güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamak amacıyla devletler, işverenler, işçi örgütleri ve özel sektör arasında işbirliği yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Haberler | 27 Eylül 2023 Çarşamba
CENEVRE (ILO Haber) – ILO’nun Vizyon Sıfır Fonu (Vision Zero Fund, VZF), devletlere, işveren ve işçi örgütlerine, özel sektöre ve kalkınma ortaklarına, kahve tedarik zincirinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını teşvik etmeye yönelik adımlar atmaları için çağrıda bulunuyor.

Bu sene 1 Ekim 2023’te kutlanan Uluslararası Kahve Günü vesilesiyle ILO, kahve tedarik zincirinde çalışan işçilerin daha güvenli ve sağlıklı şartlarda çalıştırılması gerektiği ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda somut eylemlerde bulunulmasını teşvik etmek amacıyla #CoffeePeople kampanyasını başlattı. Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) ile işbirliği içinde başlatılan kampanya, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

Kahve tedarik zincirindeki riskler arasında tarımsal kimyasallara maruz kalma, fiziksel olarak zorlayıcı kahve yetiştirme teknikleri, sert hava koşulları ve sıhhi tesislere ve hijyen olanaklarına erişim eksikliği sayılabilir. ILO’nun Vizyon Sıfır Fonu, işçilerin bilgiye, eğitim olanaklarına, önleyici ve kontrol tedbirlerine ve sağlık hizmetlerine erişimini garanti eden yeterli iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması yoluyla bu risklerin azaltılabileceği görüşünde.

Kahve, dünya çapında 50’den fazla ülkede 125 milyon insana iş imkânı sağlayan ve pek çok ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunan önemli bir gelir kaynağı.

Geçtiğimiz beş yıl içinde, ILO’nun Vizyon Sıfır Fonu beş ülkede (Honduras, Meksika, Kolombiya, Laos ve Vietnam) yaklaşık altı milyon kahve işçisine yönelik destek sağladı.

1 Ekim’deki Uluslararası Kahve Günü vesilesiyle görüşlerini paylaşan ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo, “Kahve işçileri tüm işlerini güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleştirme hakkına sahiptir. ICO'nun bu yılki Uluslararası Kahve Gününün temasını iş sağlığı ve güvenliğinin teşvik edilmesi olarak belirleme kararı beni çok memnun etti. İnsana yakışır işler yaratılabilmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için, çalışma yaşamına ilişkin temel ilke ve haklar önemli rol oynamaktadır.” dedi.

Ayrıntılı bilgi için:

İletişim: Maria Munaretto, Vizyon Sıfır Fonu, Uluslararası Çalışma Örgütü
E-posta: munaretto@ilo.org
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/vision-zero-fund

Vizyon Sıfır Fonu, ILO’nun Herkes için Güvenlik ve Sağlık girişiminin bir parçasıdır. Başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere pek çok ülke tarafından desteklenen Fonun amacı, küresel tedarik zincirlerindeki güvenlik ve sağlık koşullarının iyileştirilmesini sağlamaktır.