Herkes için insana yakışır iş için işbirlikleri yoğunlaşıyor

“Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi” Projesi, herkes insana yakışır çalışma koşullarının nasıl sağlanabileceğinin ve deprem müdahalesine yönelik acil desteğin sonuçlarının tartışıldığı ilk Danışma Kurulu Toplantısını düzenledi.

Haberler | 22 Eylül 2023 Cuma
Ankara (ILO Haber) - ILO Türkiye Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)– Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM), Çalışma Genel Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Göç İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İşveren Kuruluşları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Esnaf ve Sanatkârlar Odaları (TESK) ve proje uygulama ortakları: Gaziantep ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri, Bursa Yıldırım, Ankara Büyükşehir ve Küçükçekmece Belediyesi’nin yanı sıra Bileşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve KfW Kalkınma Bankası temsilcileri, insana yakışır çalışma koşullarının daha iyi uygulanmasının nasıl geliştirilebileceğini görüşmek üzere bir araya geldi. 21 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da yapılan Danışma Kurulu toplantısında, “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi” Projesi kapsamında ve ötesinde insana yakışır iş ilkelerinin geniş bir şekilde hayata geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

ILO'nun Mülteci Müdahale Programı kapsamında hayata geçirilen Proje, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin, uluslararası koruma altındaki kişilerin ve Türk vatandaşlarının kayıtlı işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştıran, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak beceri ve yeterliliklerini geliştirmelerini ve güçlendirmelerini destekliyor. Aynı zamanda Proje, KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor.

Toplantıda, zorluklara rağmen hem Suriyeliler hem de Türk vatandaşları için insana yakışır çalışma koşullarının teşvik edilmesi ve insana yakışır iş ilkelerinin hayata geçirilmesi için güçlü ve kapsayıcı işbirliklerinin çözüm olacağı konusunda mutabakata varıldı.

Toplantı, ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, KfW Ülke Direktörü Kirk Mildner ve DGILF Genel Müdürü Ali Aybey'in açılış konuşmalarıyla başladı. Kocabay, Şubat 2023'te Türkiye'yi vuran yıkıcı depremlerin ardından sağlanan desteğe dikkat çekti: “Proje kaynakları, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan insana yakışır ve sürdürülebilir işler sağlamak için depremin vurduğu bölgedeki işgücü piyasasını ve işletmeleri desteklemek üzere başarıyla yeniden yönlendirildi ve yeniden tasarlandı. Projenin faaliyet gösterdiği 10 ilde ILO, cömert donörümüz ve ortaklarımız arasındaki koordinasyon sayesinde hızlı bir şekilde çok çeşitli müdahalelerde bulundu”.

KfW Ülke Direktörü Kirk Mildner ise şu değerlendirmede bulundu: “Bu proje, KfW Kalkınma Bankası tarihinde bu kadar çok ortağın yer aldığı ve hükümet politikalarına uygun olarak hızlı bir şekilde uygulamaya konduğu ilk projedir. Ayrıca deprem konusunda da kaynakların en iyi şekilde kullanıldığına inanıyoruz”.

UİGM Genel Müdürü Ali Aybey, gelecekteki politikaların şekillenmesinde güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekerek, ÇSGB UİGM ile ILO arasında uzun süredir devam eden ortaklığın, projenin yeni aşamasında da anlamlı sonuçlar almaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

ILO Türkiye Proje Yöneticisi Emily Harwit, projenin sonuçlarına ilişkin ayrıntıları ve deprem sonrası acil müdahale konusunda hızlı destekle ilgili bilgileri paylaştı. Harwit, "Sonuçlarımızı yalnızca izleme ve raporlama hatlarımızla değil, aynı zamanda kapsamlı anketler ve işverenlerin etki ve performansa ilişkin içgörüleri aracılığıyla da topladık. ILO olarak, deprem müdahalesi konusunda, sonuçlarımızı etkilemeden kaynaklarımızı kullanma konusunda çok hızlı ve proaktif davrandık. Projemizin bir sonraki aşamasında, özellikle eğitimli gençlere ve engelli kişilere odaklanarak kapsayıcılık konusunu merkeze alacağız” dedi.

Sunumlarında, ILO Araştırma Departmanı’ndan Beceriler, Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve Politika Değerlendirmesi Başkanı Veronica Escudero ve ekonomist Hannah Liepmann, projenin zaman içinde nasıl geliştiğini, ve özellikle iş baiı eğitimler konusunda projenin performansını ölçmek ve değerlendirmek için alternatif yöntemler ve metodolojiler kullanarak anlattı.

Toplantı, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları bağlamında uygulama ortakları, sivil toplum ve UİGM’nin hem bireysel hem de kurumsal düzeyde çalışma koşulları, hukuki statü ve çalışma hayatındaki zorluklara ilişkin tartışmaları ve geri bildirimleriyle sona erdi.

Daha fazla bilgi için:

Proje hakkında: https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_710956/lang--tr/index.htm