Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Eylemlere Odaklı Hafta Sonu, Yüksek Etkili Girişimler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Adil Bir Geçiş için İstihdam ve Sosyal Korumaya Yönelik Küresel Hızlandırıcı için 21 milyon Euro taahhüt edildi

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün koordine ettiği girişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasında önemli bir rol oynayacak.

Haberler | 18 Eylül 2023 Pazartesi
NEW YORK (ILO Haber) – Almanya, Belçika ve İspanya, ILO tarafından koordine edilen ve milyonlarca “insana yakışır iş” yaratılmasını ve evrensel sosyal koruma kapsamının şu anda hariç tutulan milyarlarca insanı kapsayacak şekilde genişletilmesine yardımcı olmayı amaçlayan Adil Bir Geçiş için İstihdam ve Sosyal Korumaya Yönelik Küresel Hızlandırıcı için 21 milyon Euro’luk taahhütte bulundu.

Taahhütler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ilerlemelerin gözden geçirilmesi amacıyla dört yılda bir gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi öncesinde New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletlerin Eylem Odaklı Hafta Sonu etkinliği kapsamındaki özel bir oturumda açıklandı.

Küresel Hızlandırıcı, Birleşmiş Milletler kuruluşları, özel sektör kuruluşları, sosyal ortaklar, Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşları arasındaki ortaklıkları temel alarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu ortaklıklar, kalkınma ortaklarının taahhütleriyle daha da güçlendirilmektedir.

Küresel Hızlandırıcı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak için bilgi paylaşımı, koordinasyon ve işbirliği sağlama amacıyla düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Eylemlere Odaklı Hafta Sonu sırasında tanıtılan on iki "Yüksek Etkili Girişim”den biridir.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Uluslararası Çalışma Standartları temel alınarak oluşturulan Küresel Hızlandırıcı, ulusal politikaların uyumlu hale getirilmesine yardımcı olarak çalışanların ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirecek ve böylelikle, ulusal politika ve eylemlerin genel sosyal ve ekonomik etkisini artıracak pozitif bir çarpan görevi görecek verimli bir döngü yaratacaktır.

İspanya, İnsana Yakışır İşler ve Evrensel Sosyal Korumaya ilişkin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ortak Fonuna 10 milyon Euro, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın ortak finansman mekanizmasına ise 1 milyon Euro tutarında taahhütte bulundu.

İspanya’nın Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Pilar Cancela Rodriguez, konuyla ilgili olarak “İspanya, kimseyi geride bırakmadan, evrensel sosyal korumanın kapsamının genişletilmesine ve insana yakışır işlerin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli yatırımların artırılması ve sürdürülmesi yönündeki çabaları desteklemeyi taahhüt etmektedir. Küresel Hızlandırıcı, insana yakışır istihdamın, evrensel sosyal korumanın ve adil geçişin her şeyden daha öncelikli olduğunu garanti eden proje ve programlara odaklanmalı ve öncelik her zaman insanlarda olmalıdır.” dedi.

Diğer yandan, Belçika Kalkınma İşbirliği ve Büyük Şehirler Bakanı Caroline Gennez, 3 milyon Euro’luk katkı sağlayacaklarını duyurdu ve düşüncelerini şöyle paylaştı: “Gerçek anlamda bir işbirliği ve ortaklık bilinciyle oluşturulan Küresel Hızlandırıcı, birlikte yaratmaya ve ülke düzeyinde uygulamalar yapmaya dayalıdır ve sağlam siyasi taahhütlerden güç almaktadır. Belçika olarak, Küresel Hızlandırıcının yalnızca en savunmasız ve risk altındaki grupların hayatlarında değil, dünya çapında milyonlarca insanın hayatında gerçek bir fark yaratma potansiyeline sahip olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz.”

Bu mali taahhütlere ek olarak, yıl içerisinde Almanya’nın duyurduğu 7 milyon Euro’luk bir taahhüt daha gündeme gelmişti. Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı yetkililerinden Dirk Meyer, konuyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Halihazırda, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'ndaki mevcut fonlardan beslenen bir mekanizmaya sahibiz. 2023 yılında Alman hükümetinin sunduğu başlangıç desteğiyle bu fikri hızlandırmaya ve yaygınlaştırmaya çalıştık ve önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir finansman mekanizmasına sahip olmaya yönelik hazırlıklar içindeyiz. Bu ortak yönetişim hareketiyle, daha fazla donöre ulaşmanın mümkün olduğu bu ortak finansman mekanizması sayesinde ... bu yeni mekanizmanın oluşturulmasına yardımcı olacak daha fazla donör bulacağımız konusunda oldukça iyimser beklentilere sahibiz.”

Bu mali taahhütler, Küresel Hızlandırıcının ilk olarak uygulanacağı öncü ülkelere yönelik olarak tasarlanmasını ve buralardaki uygulamalarını destekleyecektir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Eylemlere Odaklı Hafta Sonu etkinliğine katılan Arnavutluk, Kamboçya, Endonezya, Malavi, Namibya, Nepal ve Özbekistan temsilcileri, Küresel Hızlandırıcıya dayalı yaklaşımın mevcut ulusal bağlamlarına uygunluğu ve ülkelerine yarattığı katma değer konusundaki görüşlerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekteri tarafından Eylül 2021’de hayata geçirilmiş olan Küresel Hızlandırıcının genel hedef ve ilkeleri, 12 Birleşmiş Milletler kuruluşu tarafından ortak hazırlanan uygulama stratejisinde belirtilmiştir.