Türkiye'deki İşgücü Piyasası

Türkiye'nin depremden etkilenmiş bölgelerinde akut işgücü sıkıntısı

ILO değerlendirmesi, bu yılın başında Türkiye'nin doğusunda meydana gelen depremlerden olumsuz etkilenen yerlerdeki acil işgücü piyasası ihtiyaçlarını ortaya koydu.

Haberler | 28 Ağustos 2023 Pazartesi
ANKARA (ILO Haber) - Altı ay önce Türkiye'de on binlerce insanın ölümüne yol açan yıkıcı depremlerle ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan raporda, etkilenen bölgedeki akut işgücü sıkıntısının giderilmesi için Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Raporda, bu programların vasıfsız bireylerin istihdamına ve bölgenin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış iş başında eğitim olanaklarına odaklanması gerektiği belirtiliyor. Bununla birlikte, temel kamu hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi ve konut sıkıntısı da acilen ele alınması gereken konular arasında yer alıyor.

Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen depremlerde 55.000'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Depremlerin Türkiye'deki işgücü piyasasına etkisi ve uygulanabilecek olası toparlanma stratejilerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ILO çalışması kapsamında , yerel işgücü için gelir fırsatları yaratmaya yönelik verimli bir yeniden inşa programı planlamanın yolları araştırıldı. Çalışmada ayrıca, en hızlı büyüyecek meslekler ve bu mesleklerle ilgili olarak ihtiyaç duyulacak beceriler de belirlendi.

ILO’nun raporuna göre, Türkiye'de depremin vurduğu bölge, tarım ve orman ürünleri ihracatından kaynaklanan gelirler de dahil olmak üzere ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyordu.

Depremlerin yol açtığı yıkım, inşaat sektöründe enkaz kaldırma ve yeniden inşa talebinin artmasına neden oldu. Ancak bölgede, göç sebebiyle daha da şiddetlenen ciddi bir işgücü sıkıntısı yaşanıyor ve vasıfsız ve düşük vasıflı işgücüne yönelik talep giderek artıyor.

Raporda, bölgenin toparlanma sürecine katkıda bulunacak başta tarım ve inşaat gibi sektörlerin işçiler için cazip hale getirilmesi ve işçilerin bölgede kalmaya devam etmesinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. İşgücünün güvenliğinin ve refahının sağlanması ve kadınlara, engeli olan bireylere ve kayıt dışı sektörde çalışan çok sayıda Suriyeli mülteciye özel önem atfedilmesi gerektiği belirtilen raporda sunulan tavsiyeler arasında,

İşgücü arzı teşvikleri, nakit destekleri ve ücret sübvansiyonları yer alıyor.