Geliştirilen istatistikler küresel kooperatif hareketini güçlendirecek

Gerçekleştirilen uluslararası bir konferansta, daha sağlam ve tutarlı istatistiki ölçümlerin kooperatifler için daha iyi politika ve müdahaleleri şekillendirebileceği ve sürdürülebilir kalkınmaya katkılarının doğru bir şekilde tanınmasına yardımcı olabileceği yollar araştırıldı.

Haberler | 30 Haziran 2023 Cuma
Director of the Enterprise Dpt at the ILO, Rie Vejs-Kjeldgaard addresses the conference - © ILO
BUSAN (ILO Haberleri) - İşbirliğine dayalı kalkınmanın geleceğini yeniden şekillendirebilecek ve dünya çapında daha kapsayıcı ve dirençli ekonomilere öncülük edebilecek geliştirilmiş istatistiksel kılavuzlar uluslararası bir konferansta tartışıldı.

Konferansa katılan delegeler, kooperatiflerin sosyo-ekonomik etkilerinin ve sürdürülebilir kalkınmaya katkılarının doğru bir şekilde tanınmasını sağlayacak istatistikler için uluslararası düzeyde tutarlı ve güvenilir standartların önemini vurguladılar.

Uluslararası Kooperatif İstatistikleri Konferansı: Kooperatiflerin Değerlendirilmesi ve Daha Ötesi, ulusal uygulamalardaki ve koşullardaki çeşitliliği dikkate alarak kooperatiflerle ilgili daha iyi politikaları ve karar alma süreçlerini destekleyebilmeleri için istatistiksel yöntemleri geliştirmenin ve uyumlu hale getirmenin yollarını araştırıldı.

Konferans çıktılarının özelleştirilmiş ulusal eylem planlarını desteklemesi beklenmektedir. Bunlar, kooperatiflerle ilgili istatistiklerin toplanması, analizi ve dağıtımı ile ilgili belirli adımları, metodolojileri ve kapasite geliştirme önlemlerini kapsayacaktır. Kooperatif sayısı ve türleri, ortak sayısı, çalışanlar ve kooperatiflerin genel ekonomik katkısı öncelikli veriler arasında yer almaktadır.

Konferansta, ILO'nun Kore İstihdam ve Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilen Kooperatif İstatistiklerine ilişkin Kılavuz İlkelerin geliştirilmesine yönelik girişiminin bulguları tanıtıldı. Kosta Rika, İtalya, Kore, Tanzanya ve Türkiye'den ulusal araştırmacılar, ILO'nun Kooperatif İstatistikleri Kılavuz İlkeleri ile karşılaştırmalı olarak her bir ülkedeki istatistiklerin kullanımı ve kullanılabilirliğine ilişkin analizlerini sunmuşlardır.

Girişim aracılığıyla yapılan tavsiyeler, istatistiklerin toplanması, analiz edilmesi ve dağıtılmasına yönelik uygulamaları kapsayacak olan Kooperatif İstatistikleri El Kitabını besleyecektir. Kılavuz, sağlam bir çerçeve ve standart bir yaklaşım oluşturarak, kooperatiflerin sosyo-ekonomik etkilerinin uluslararası düzeyde daha iyi veri toplanmasını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Son haline getirilen kılavuzun 2028 Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında sunulması beklenmektedir.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ILO Sürdürülebilir İşletmeler Bölümü Direktörü Rie Vejs-Kjeldgaard, kooperatifler için daha elverişli bir ortam yaratacak politikaların şekillendirilmesinde kapsamlı istatistiklerin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Delegelere ayrıca Busan Şehri Ekonomik İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Seongkweun Lee, Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Sürdürülebilir Ekonomi Bölümü Direktörü Youngkwi Yun, Kore Sosyal Girişim Teşvik Ajansı Başkanı Hyungon Jung ve Uluslararası Kooperatifler Birliği Genel Direktörü Ariel Guarco da hitap etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Konferans, 30 Haziran 2023 tarihinde Kore'deki Busan Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karma etkinlik, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Kore'nin Busan kentinde düzenlenen Kore 5. Sosyal Ekonomi Fuarı ile eşgüdümlü olarak düzenlendi.