Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantıları

ILO’nun Dünya Bankası ve IMF’ye mesajı: Küresel zorlukları aşmak için sosyal adalet zorunlu

Washington’daki Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantılarına ilettiği demecinde, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, dünya genelinde büyüyen eşitsizliğe ve sosyal adalet gereğine dikkat çekti.

Haberler | 14 Nisan 2023 Cuma
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, ILO’nun önerdiği Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu’nda öngörüldüğü üzere, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin sosyal boyutunu güçlendirmek için uyumlu ve çok taraflı eylem çağrısı yaptı.

Washington D.C.’de yapılan Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantılarına ilettiği demecinde Houngbo, dünya genelinde ekonomilerin ve toplumların karşı karşıya olduğu zorlukları aşmak için sosyal adaletin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Houngbo “sosyal adalet, yoksulluk ve açlık, eşitsizlikler ve sosyal gerilimleri azaltarak toplumların ve ekonomilerin daha uyumlu ve üretken biçimde işlemesini sağlar. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmadaki vazgeçilmez önemi dikkate alındığında, sosyal adalet, günümüzdeki zorlukları aşmamız için gereken yenilenmiş çok taraflılığın temel taşlarından biri olarak görülmelidir” dedi.

IMF Uluslararası Para ve Maliye Komitesi ve Dünya Bankası Kalkınma Komitesi’ne iletilen demeçler, iç karartıcı küresel ekonomik, sosyal ve çevresel görünümü, hayat pahalılığı krizinin etkisini, daha yeşil ekonomilere adil geçiş gereğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor ve evrensel sosyal korumayı gerçekleştirmek için daha fazla uluslararası destek çağrısı yapıyor.

ILO’nun Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2023 raporundaki bulgulara atıf yapan demeçler, daha çok sayıda işçiyi daha düşük kaliteli, daha az ücret ödeyen işleri kabul etmeye zorlayabilecek küresel ekonomik yavaşlamaya işaret ediyor. Kadınlar ve gençlerin işgücü piyasalarındaki durumunun “önemli ölçüde kötüleştiği”ni; kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 48’in altında iken, erkeklerde bu oranın yüzde 72 olduğunu; genç işsizliğinin ise yetişkinlerin üç katı olduğunu ve ayrıca her beş gençten birinin “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Öğrenimde (NEET)” statüsünde olduğunu vurguluyor.

Demeçler, ücret artışı ile işgücü verimlilik artışı arasında açığı, enflasyon artışını karşılaması ve verimlilik artışı ile uyumlu olması için reel ücretlerde artış yapılması gereğini vurguluyor.

Demeçler özet olarak şunları söylüyor: “En düşük ücret alanların satın alma gücü muhafaza edilmezse gelir eşitsizliği ve yoksulluk artacak. Buna ek olarak, küresel salgın sonrası büyük ihtiyaç olan toparlanma da tehlikeye düşebilir. Bu da dünyanın her köşesinde toplumsal huzursuzluğu daha da artırabilir, herkes için refah ve barış hedefine ulaşılmasını sekteye uğratabilir. Ücretli çalışanların ve ailelerinin satın alma gücü ve yaşam standartlarının korunması için iyi tasarlanmış politika önlemlerinin uygulamaya konulmasına acil ihtiyaç var.”

Houngbo, kalkınma finansmanının yeniden canlandırılmasının yanı sıra, reel ekonomiye uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi için işletme teşvik yapılarının da yeniden biçimlendirilmesi için çağrı yaptı.

Evrensel sosyal korumayı “bir insan hakkı ve devlet sorumluluğu” olarak niteleyen Houngbo, uluslararası topluma çağrı yaparak “ilave kaynakları seferber edebilecek, mevcut kaynakların daha iyi kullanılmasını destekleyebilecek ve çok sayıda ulusal ve uluslararası finans kaynakları arasında koordinasyonu güçlendirebilecek mevcut veya yeni finansman stratejilerini desteklemelerini” istedi.

Bu eylemler, BM Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı’nın öncelikleri ile uyumlu olacak; ve sürekli yoksul olanları, çoklu ve örtüşen krizlerden en çok etkilenenleri koruyacak.

Bunlara ek olarak, Kalkınma Komitesi ise demecinde, Dünya Bankası Grubu’na çağrı yaparak, Küresel Hızlandırıcı’nın kilit ortaklarından biri olarak ve “başta ülkelerin çalışma standartlarını uygulama kapasiteleri dahil olmak üzere kapsayıcılık ve dayanıklılığı etkileyen diğer alanlarda kurumsallaşmaya daha güçlü destek” vermek için kendilerini “sağlam biçimde konumlandırması”nı istedi.