Uluslararası çalışma standartları

ILO, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi’nin (CEACR) 2023 yılı raporunu yayınladı

Rapor ILO üye devletlerinin uluslararası çalışma standartlarına ilişkin yükümlülüklerini ne ölçüde ortaya koyduklarını ana hatlarıyla açıklıyor.

Haberler | 13 Mart 2023 Pazartesi
© ILO
CENEVRE (ILO Haber) – ILO’nun uluslararası çalışma standartlarına ilişkin denetim sisteminin temelini teşkil eden Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi (CEACR) yıllık raporunu yayınladı.

Rapor, ILO üye devletlerinin her birinde hukuk ve uygulamanın onaylanan ILO sözleşmelerine ne ölçüde uyduğunu ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor; üye devletlerin ILO Anayasası kapsamında uluslararası çalışma standartlarına ilişkin yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiklerini ana hatlarıyla açıklıyor.

Sözleşmeler, Sözleşmelere Ek Protokoller ve Tavsiye Kararlarından oluşan uluslararası çalışma standartları, uluslararası toplum tarafından kabul edilen evrensel hukuk belgeleridir. Çalışmaya ilişkin ortak değerler ve ilkeleri yansıtırlar. ILO üye devletleri diledikleri Sözleşme, Protokol veya Tavsiye Kararını onaylamaya veya onaylamamaya karar verirler; ancak ILO, onaylamış olsun veya olmasınlar, tüm ülkelerdeki gelişmeleri takip eder.

Bir ülke bir ILO Sözleşmesi veya Protokolünü onayladığında, uygulamak için almış olduğu önlemleri düzenli olarak bildirmekle yükümlüdür. CEACR, ILO üye devletlerinin Sözleşmeler, Protokoller ve Tavsiye Kararlarını uygulayışını incelemekle görevli, ulusal ve uluslararası 20 üst düzeyli uzmandan oluşan bağımsız bir organdır.

Komite üyeleri kişisel nitelikleriyle atanırlar, bağımsız ve tarafsızdırlar. Dünyanın tüm bölgelerinden seçilirler, böylelikle Komite bünyesinde farklı yasal, ekonomik ve sosyal sistemlere ilişkin birinci elden deneyim yer alır.

Mart 2023’te Uzmanlar Komitesi, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi konulu Genel Anket’in sonuçlarını yayınlayacaktır.