ILO, Küresel Bakım Politikası Portalı ve Bakım Politikası Yatırım Simülatörü’nü hayata geçirdi

ILO, yeni araçların, halen yeterli ebeveynlik desteği, ebeveyn izni ve çocuk bakım hizmetlerinden yoksun olan iki milyar insanı desteklemek için gereken yatırımları teşvik etmesini umuyor.

Haberler | 07 Mart 2023 Salı


CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, yeterli annelik koruması, babalık ve ebeveyn izni, kaliteli çocuk bakımı ve uzun süreli bakım hizmetleri hedeflerine doğru ilerlemeyi teşvik etmeyi hedefleyen iki yeni çevrimiçi aracı hayata geçirdi.

ILO Küresel Bakım Politikası Portalı, ILO'nun toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımsızlığı sağlamaya dönük dönüştürücü gündemine destek vermek üzere oluşturulan, ulusal bakım izni politikaları ve hizmetleri konularında yasal ve istatistiksel göstergelere ilişkin bilgi ağıdır.

Bu Portal, kullanıcıların 180'i aşkın ülkenin ulusal bakım izni politikaları ve hizmetlerini analiz ve mukayese etmesine imkan tanıyor. Annelik, babalık ve ebeveyn izni, hamile ve lohusa kadınlar için sağlık koruması, işyerinde emzirme, çocuk bakımı ve uzun süreli bakım hizmetleri dahil olmak üzere 11 alanda bilgi içeriyor. Kıyas ölçütü olarak da şu sayılan uluslararası çalışma standartlarını temel alıyor: 2000 tarihli ve 183 sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi, 1981 tarihli ve 156 sayılı Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Sözleşmesi ve eşlik eden 165 ve 191 sayılı Tavsiye Kararları.

ILO ayrıca, yatırım ihtiyaçları, istihdam ek ödenekleri ve farklı bakım politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine etkilerinin hesaplanmasına yardım etmek üzere ILO Bakım Politikası Yatırım Simülatörü'nü de geliştirdi.

Bu Simülatör, en büyük çevrimiçi bakım politikası modelleme aracıdır. Sekseni aşkın ülkeden gelen verilere ve 180'i aşkın istatistiksel göstergeye dayanan Simülatör, başlıca dört bakım politikasına ilişkin ihtiyaca uyarlı yatırım paketlerinin oluşturulmasına yardım ediyor: Çocuğa ilişkin ücretli izin (annelik, babalık ve ebeveyn izinleri), emzirme molaları, erken çocukluk bakımı ve eğitim hizmetleri, uzun süreli bakım hizmetleri. Simülatör sonuçları otomatik olarak hesaplıyor, kullanıcının bakım politikası paketine ilişkin yatırım gerekleri, iş yaratım etkisi, cinsiyete dayalı istihdam ve ücret açıkları ve yatırım getirilerini daha iyi anlamasını sağlıyor.

Küresel Bakım Politikası Portalı ve Yatırım Simülatörü'nün her ikisi de ücretsiz kullanılabiliyor; uluslararası çalışma standartlarına kıyasla ölçütleniyor ve onyıllarca süren ILO ve küresel politika araştırmalarına dayanıyor.

ILO'nun Çalışma Yaşamında Bakım raporuna göre, iki milyar potansiyel ebeveyn halihazırda yeterli annelik koruması, babalık ve ebeveyn izni, kaliteli çocuk bakımı ve insana yakışır bakım işlerinin bulunmadığı ülkelerde yaşıyor. Anılan çocuk bakım politikası açıklarının kapatılması, 2035 yılına kadar milyonlarca iş yaratabilir ve kadınların istihdam ve kazançlarını destekleyebilir.

© E.Tuyay/ILO