COP27

ILO, COP27’de iklim değişikliğinin sosyal boyutlarıyla ilgili kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyor

ILO’nun COP27’ye katılımı iklim değişikliğiyle mücadelede adil geçişin önemini vurgulamaya odaklandı ve gençlik, finansman ve bilgi alışverişine ilişkin yeni girişimler içerdi.

Haberler | 21 Kasım 2022 Pazartesi
© COP27
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iki hafta süren görüşmelerin ardından 20 Kasım tarihinde sona eren BM İklim Değişikliği Konferansı’nın sonuçlarını memnuniyetle karşıladı. COP27 olarak bilinen toplantıda, iklim afetlerinin derinden sarstığı kırılgan ülkelere yönelik “kayıp ve hasar” fonu sağlamaya yönelik, dönüm noktası oluşturan bir sonuç üretildi.

Toplantıya katılan hükümetler aynı zamanda, küresel sıcaklık artışını Sanayi Devrimi öncesindeki düzeylerin 1,5 Celsius derece sınırının altında tutma taahhütlerini yineleyen kararlar paketi üzerinde mutabık kaldı.

“COP27 sonuçları küresel toplumu iklim değişikliğinin etkileriyle mücadeleye ilişkin politikaları hayata geçirmek için kolektif eylem konusunda ileriye taşıyor”, dedi ILO Yeşil İşler Küresel Koordinatörü Moustapha Kamal Gueye. “Sonuçlar anlamlı ve etkili sosyal diyaloğa dayalı adil geçişe götüren yolları ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede sosyal koruma gibi istihdam politikalarının rolünün tanınmasını kapsıyor”.

ILO, 1995 yılında COP sürecinin başlangıcından bu yana iklim değişikliğinin sosyal boyutlarının kilit uluslararası iklim politika süreçlerine entegre edilmesine yönelik çalışmalara öncülük ediyor. Mısır’ın Şarm-el-Şeyh kentinde düzenlenen konferans sırasında ILO, iklim değişikliği geçişinin sosyal noktalarına ve uyum ve azaltım süreçlerine adil geçiş sağlamanın önemine dikkat çekmek üzere inşa edilen İklim Değişikliği Kasrı’nda 35’i aşkın tematik etkinliğe öncülük etti.

Kasır’da gerçekleştirilen etkinliklerin arasında, gençlerde beceri açığının kapatılmasına yardımcı olmayı hedefleyen yeni “Gençler için Yeşil İşler Paktı”nın lansmanı yapıldı, ve faaliyetlerinin geneline adil geçiş boyutunu yerleştirmelerinde mali kurumlara yardımcı olmak amacıyla, London School of Economics Grantham Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirilen Bankacılık ve Yatırım Faaliyetlerine ilişkin Adil Geçiş Finans Aracı ilk kez sunuldu.

COP27 sırasında çeşitli ILO bilgi ürünleri de tanıtıldı. Bunların arasında, Herkes için Çevresel Olarak Sürdürülebilir Ekonomi ve Toplumlara Adil Geçiş için ILO Rehberi’nin uygulanmasına ilişkin teknik ve politika bilgilerini iyileştirmek üzere tasarlanan Adil Geçiş Politika Notları serisi, ve işletmelerin yeşil geçişte oynayabileceği role ilişkin yeni rapor yer alıyor.

Kasır’da yer alan Adil Geçiş Bilgi Merkezi, delegelerin işletmeler, sektörler, ulusal ve bölgesel düzeylerde adil geçiş politika ve uygulamalarının nasıl hayata geçirileceğine dair bilgi alışverişinde bulunmasına yönelik bir forum görevi gördü. Diğer etkinliklerde ise sosyal diyalogun öneminin yanı sıra sosyal içerme ve geçişten orantısız etkilenme riski altında olan -kadınlar, yerli halklar, göçmenler ve engelliler dahil- kırılgan gruplara ilişkin konuların altı çizildi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) sekretaryası ile birlikte, ILO ve Avrupa Komisyonu Adil Geçiş Kasrı’na ortaklaşa ev sahipliği etti. Kasır; uluslararası örgütler, hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, özel sektör, akademi, ve genç derneklerinden temsilcilerin de dahil olduğu yüzlerce delege için bir merkez işlevi gördü.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Dairesi Genel Müdürü Joost Korte, “Uluslararası Çalışma Örgütü’ndeki meslektaşlarımızla birlikte ilk kez bu Adil Geçiş Kasrı’nı kurmaktan çok mutluyuz. Tartıştığımız konu son derece önemli, ve umarım hepimiz için son derece önemli ve ilginç bir süreç olacak” dedi.

“Küresel işgücü hareketi, iddialı bir iklim sözleşmesi için COP27’de harekete geçti. Merkezinde sosyal diyalog, sosyal koruma ve çalışma haklarının yer aldığı adil geçişe odaklanan işgücüne ihtiyacımız var. ILO Adil Geçiş Kasrı, birçok faaliyeti ve yüksek görünürlüğü ile bu çalışmaya katkı sağladı” dedi Uluslararası Ticaret Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow.

“ILO COP27’de ilk kez kurulan Adil Geçiş Kasrı ile harika iş çıkardı. Biz de işverenler ve işçilerin bir araya gelerek deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve önceliklerini tanıtması için görünürlüğü yüksek bir alan oluşturmaya yönelik bu çalışmanın parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi Uluslararası İşverenler Örgütü Genel Sekreteri Roberto Suárez Santos.