ILO Çalışma Yaşamı Gözlemi

Ukrayna savaşı ve diğer krizler sürdükçe küresel işgücü piyasası daha da kötüye gidecek

ILO Çalışma Yaşamı Gözlemi'nin 10. Baskısı’na göre, çoklu ve üst üste binen ekonomik ve siyasi krizlerin işgücü piyasalarında toparlanmayı tehlikeye sokması nedeniyle, hem işsizlik hem de eşitsizlikler artacak.

Haberler | 31 Ekim 2022 Pazartesi
© Bryon Lippincott
ILO’nun yeni raporuna göre, küresel işgücü piyasalarının görünümü son aylarda daha da kötüleşti; ve bugünkü gidişat devam ederse, 2022 Ç4’te boş kadrolar azalacak ve küresel istihdam büyümesi önemli ölçüde kötüleşecek.

Artan enflasyon birçok ülkede reel ücretlerin gerilemesine neden oluyor. Bu düşüş, birçok ülkede düşük gelirli grupların en çok etkilendiği COVID-19 krizi boyunca gelirlerde önemli düşüşlere ek olarak meydana geliyor.

ILO Çalışma Yaşamı Gözlemi 10. Baskı’ya göre, kötüye giden işgücü piyasası koşulları, hem istihdam yaratımı hem de işlerin kalitesini etkiliyor; bu da “işgücü piyasasında keskin bir yavaşlama olduğunu gösteren verilerin varlığına işaret ediyor.” İşgücü piyasası eşitsizliklerinin artacağı, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ayrışmayı derinleştireceği tahmin ediliyor.

Bu bakımdan, ülkelerin 400 milyon yeni iş yaratmasına ve halihazırda sosyal korumadan yoksun olan 4 milyar insanı sosyal koruma kapsamına almasına yardım edecek BM Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı gibi girişimlere yönelik güçlü taahhütlere ihtiyacımız var."

Gilbert F. Houngbo, ILO Genel Direktörü
Gözlem’e göre, “2022 yılı boyunca Ukrayna savaşı ve ardı sıra gelen olumsuz yayılma etkilerinin daha da şiddetlendirdiği, çalışma yaşamını derinden etkileyen çoklu ve üst üste binen krizler meydana geldi.” Bu etkiler gelişmekte olan ülkelerde gıda ve enerji fiyatlarında enflasyon, azalan reel ücretler, büyüyen eşitsizlik, azalan politika seçenekleri ve daha yüksek borç olarak hissediliyor.

Ekonomik büyüme ve toplam talebin yavaşlaması, belirsizlik ve kötüye giden beklentilerin işe almaları etkilemesi nedeniyle, emek talebini de düşürecek.

“Küresel istihdamda bugünkü derin kaygı verici durumun düzeltilmesi ve küresel işgücü piyasalarında önemli ölçüde gerilemenin önlenmesi için hem ulusal hem de küresel çapta kapsamlı, entegre ve dengeli politikalar gerekiyor” dedi ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo. “Geniş bir politika araçları kümesini uygulamamız gerekiyor; bunlar arasında kamu mallarının fiyatlarına müdahale, beklenmedik kazançların yeniden yönlendirilmesi, sosyal koruma yoluyla gelir güvenliğinin güçlendirilmesi, gelir desteğinin artırılması, en kırılgan kesimlere ve işletmelere yardıma yönelik hedefli önlemleri içeriyor.”

Houngbo ayrıca şunları ekledi: “Bu bakımdan, ülkelerin 400 milyon yeni iş yaratmasına ve halihazırda sosyal korumadan yoksun olan 4 milyar insanı sosyal koruma kapsamına almasına yardım edecek BM Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı gibi girişimlere yönelik güçlü taahhütlere ihtiyacımız var. ILO Yönetim Kurulu’nun kararlarında talep edildiği üzere, Ukrayna savaşının derhal sona erdirilmesi de, küresel istihdam durumunun iyileşmesine ilave katkı sağlayacak.”

2022 yılının başında, küresel çalışma saatleri, başta yüksek vasıflı meslekler ve kadınlarda olmak üzere güçlü biçimde toparlanıyordu. Ancak, bu toparlanmanın ardındaki itici güçlerden biri, 15 yıldır devam eden kayıt altına alma trendini tehlikeye sokacak biçimde kayıtdışı işlerin artışı oldu. Yıl boyunca durum daha da kötüleşti ve ILO tahminlerine göre 2022 Ç3’te küresel salgın öncesi düzeylerin yüzde 1,5 altındaydı, bu da 40 milyon tam zamanlı işe karşılık geliyor.

Ukrayna

Ukrayna savaşı, ağır insani bedelin yanı sıra, ülkenin ekonomisi ve işgücü piyasası üzerinde büyük bir olumsuz etkiye neden oluyor. ILO’nun tahminlerine göre, 2022 yılında istihdam savaş öncesi 2021 yılı düzeyine göre yüzde 15,5 (2,4 milyon iş) düşük olacak. Bu tahmin, savaşın başlamasından hemen sonra Mayıs 2022’de ILO’nun yayınladığı 4,8 milyon iş kaybedileceğine dair tahminler kadar düşük değil. Pozitif fark, Ukrayna’ya ait olup işgale uğrayan veya silahlı çatışmaların devam ettiği bölgelerin sayısındaki azalma nedeniyledir. Ancak, Gözlem’e göre, işgücü piyasasındaki bu kısmi toparlanma mütevazı ve oldukça kırılgandır.

Ukrayna ve başka yerlerde ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin sayıca büyüklüğü, mevcut zorlukları artırıyor ve muhtemelen ücretler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacak.

Rapor öte yandan, ülkenin savaş öncesi toplam işgücünün yüzde 10,4’ünün artık başka ülkelerde mülteci olduğunu tahmin ediyor. Toplam 1,6 milyon olan bu kesimin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor ve çoğu da önceleri eğitim, sağlık ve sosyal bakım sektörlerinde çalışanlardır. Yakın zaman önce yapılan bir araştırmada, ankete yanıt veren Ukraynalı mültecilerin bugüne kadar yüzde 28’i kendilerine ev sahipliği eden ülkelerde ücretli iş veya bağımsız çalışma imkanı bulabilmiş.

Savaşın etkileri komşu ülkelerin işgücü piyasalarında da hissediliyor; bu durum, anılan ülkelerde de siyasi istikrarsızlık ve işgücü piyasasında bozulmalara yol açabilir.

Bölgenin ötesinde Orta Asya’da ve dünya genelinde, bu etkiler daha yüksek ve daha çok dalgalanan fiyatlar, artan gıda güvencesizliği ve yoksulluk olarak hissediliyor.

Çoklu krizlerle başa çıkmak

Rapor, işgücü piyasasının gerilemesini önlemek için gerekli politikaların oluşturulmasına yönelik olarak sosyal diyaloğa başvurulması çağrısı yapıyor. Ancak bu politikalar salt enflasyona tepki biçiminde değil, istihdam, işletmeler ve yoksulluğun genel etkilerine odaklanmalı. Rapor şu uyarıyı da yapıyor: “Politikaların aşırı sıkılaşması, hem ileri hem de gelişmekte olan ülkelerde istihdam ve gelirler üzerinde gereksiz hasara yol açabilir.”