2012-2022

ILO Genel Direktörü Guy Ryder 10 yıllık görev süresini tamamladı

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, insan merkezli kalkınma ve toparlanmayı küresel politika oluşturmanın merkezine alan 10 yıllık çalışmasını tamamladı.

Basın açıklaması | 30 Eylül 2022 Cuma
© M. Crozet / ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 10’uncu Genel Direktörü Guy Ryder, 30 Eylül tarihinde görevdeki 10 yılını tamamladı ve ofisin anahtarlarını halefi Gilbert F. Houngbo’ya teslim etti.

Üç anahtar, hükümetler, işçiler ve işverenlerin karar mekanizmasında eşit rol oynadıkları ILO’nun benzersiz üçlü yapısını temsil ediyor.
Ryder, ILO Yönetim Kurulu tarafından Mayıs 2012 Genel Direktör seçilmiş, 2017’de de ikinci beş yıllık dönem için yeniden seçilmişti.

Devir teslim töreninde “Apaçık adaletsiz biçimlerde davranma eğiliminin gittikçe arttığı bir dünyada, neyin adil olduğunu söylemek ILO’nun görevidir” diyen Ryder sözlerini şöyle sürdürdü: “En içten iftihar, dostluk, dayanışma ve sizin rehberliğinizde ILO’nun geleceğine güven duygularımla, bu asayı size teslim ederek görevimi tamamlıyorum”.

Törende konuşan Houngbo “ILO’nun kuruluş değerlerine sarsılmaz bağlılığınız, örgütün görevini yerine getirmesinde kararlı biçimde teknik mükemmelliği arayışınız, ILO’nun eşsiz biçimde sahip olduğu, içgörü kaynağı olan üçlü yapımıza sürekli saygınız karşısında eğiliyorum. İşte bunlar, bana tevdi edilen görevi üstlenirken aynısı sergilemeye çalışacağım niteliklerdir” dedi.

Genel Direktörlük görevi boyunca Ryder, ILO’nun başta en kırılganlar olmak üzere tüm işçilerin haklarını koruması ve savunmasını sağlamak için mücadele verdi. Onun döneminde, zorla çalışmayı ortadan kaldırma, kayıtdışı ekonomide çalışan dünyanın en yoksul işçilerini koruma, savaşlardan ve doğal afetlerden toparlanan ülkelerde çalışma yaşamını yeniden inşa etmeye yönelik bir dizi ILO tavsiye kararı* kabul edildi.

Diğer büyük başarılar ise, dünya çapında sürdürülen ILO kampanyasını müteakip, BM Genel Kurulu’nun 2015 yılında, Küresel Kalkınma Amacı 8 Herkes için İnsana Yakışır İş’in kabul etmesi ve 2020 yılında, 1999 tarihli ve 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin ILO’nun 187 üye devletinin tümü tarafından onaylanan ilk Sözleşme olmasıyla yaşandı.

Ryder’ın güçlü liderliği ve cinsel şiddet ve tacizle mücadeleye kişisel adanmışlığı, çalışma yaşamında şiddet ve taciz sorununu ele alan ilk uluslararası hukuk belgesi olarak 2019 tarihli ve 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin kabul edilmesinde kilit rol oynadı.

Ryder ayrıca, 2017-2019 yılları arasında toplanan yüksek düzeyli Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu dahil olmak üzere, güncel ve gelecekteki zorlu görevlere ILO’nun hazır bulunmasını sağlayacak geniş kapsamlı önlemler aldı. ILO’nun 100.
Yıldönümünde, Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK), büyük ölçüde bu komisyonun önerilerine dayanan ve Örgüt için yol haritası çizen 2019 tarihli Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’ni kabul etti.

Ryder’ın görev süresi boyunca odaklandığı önemli konulardan biri de, adil geçişin başarılması suretiyle iklim değişikliğiyle mücadeleye ILO katkılarının azami kılınması oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 2019 BM İklim Eylemi Zirvesi’nde başlatılan İstihdam İçin İklim Eylemi Girişimi’ne ILO’nun öncülük etmesi istendi. ILO şu anda, Genel Sekreter tarafından 2021 yılında başlatılan Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı’nın faaliyetlerini koordine ediyor.

ILO’nun COVID-19 krizi boyunca başarıyla yoluna devam etmesini sağlayan Ryder, 2021 yılında UÇK’nın COVID-19 küresel salgınından insan merkezli toparlanmaya yönelik Küresel Eylem Çağrısı'nı kabul etmesine öncülük etti.

2022 yılında Ryder’ın katıldığı son UÇK, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma yaşamında temel haklar arasında saymaya ilişkin tarihi kararı aldı.

Gilbert F. Houngbo, Mart 2022’de ILO Yönetim Kurulu tarafından Örgüt’ün 11nci Genel Direktörü olarak seçildi. Görev süresi 1 Ekim 2022’de başladı. ILO Genel Direktörleri, beş yıllık görev süresi için en çok iki kez seçilebiliyor.

_______________
*  Protocol and Recommendation No. 203 to supplement the Forced Labour Convention, 1930 (2014) ;
Recommendation No. 204 concerning the Transition from the Informal to the Formal Economy (2015) ;
Recommendation No. 205 on Employment and Decent Work for Peace and Resilience (2017) ;
Convention No. 190 on Violence and Harassment (2019)