Uluslararası Emek Araştırmaları Dergisi

Sendikalar işbirliği yaparak yeni çalışma biçimlerinde örgütlenmenin yollarını bulmalı

Yeni rapora göre sendikalar, kendi aralarındaki birliği güçlendirmeli, daha fazla gencin sendikalara yönelmesini sağlamalı ve çalışanları dijital ekonomide örgütlemeli.

Basın açıklaması | 26 Eylül 2022 Pazartesi

CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçi Faaliyetleri Bürosu (ACTRAV) tarafından yayınlanan Uluslararası Emek Araştırmaları Dergisi’nin 2022 baskısında tüm dünyada sendikaların acilen yeniden canlanması gereğini vurguluyor.

Araştırmaya göre, jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve doğal afetler, silahlı çatışmalar, gıda ve finans krizleri, eşitsizlikleri ve işçi ve sendika haklarının ihlallerini daha da ağırlaştırıyor.

ACTRAV tarafından yayınlanan Uluslararası Emek Araştırmaları Dergisi’nin bu yılki sayısı, sendikaları, kendi aralarındaki birlik ve işbirliğini güçlendirmeye, başta genç insanların yüksek oranlarda yer aldığı dijital platformlar olmak üzere yeni çalışma biçimlerinde örgütlenme çağrısı yapıyor.

Sendikaların Yeniden Canlanması: Platform Çalışanları Dahil Yeni Çalışma Biçimlerinde Örgütlenme başlıklı rapor, sendikaların kendi örgütlenmelerini güçlendirmek için benimseyebileceği yenilikçi stratejilere ilişkin en iyi uygulamaları paylaşıyor. Ayrıca, dünyada güçlü, temsil edici ve dayanıklı işçi örgütleri oluşturmaya ilişkin birtakım öneriler içeriyor.

ACTRAV Direktörü Maria Helena Andre şunları söyledi: “Sendikalar, herkes için barış, sosyal adalet ve insana yakışır işin sağlanmasında önemli rol oynuyor. ILO’nun bakış açısıyla bizler, sendikaların yeniden canlanabileceğine kuvvetle inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için sendikaların kendi aralarındaki birliği güçlendirmesi, başta dijital ekonomideki işler olmak üzere yeni çalışma biçimlerinde yer alan çalışanları cezbedecek ve örgütleyecek yenilikçi stratejiler geliştirmesi önemli. Sendika üyeliğini güçlendirmek için daha fazla sayıda genç insanın sendikalara çekilmesi gerekiyor. Bu sorunun, sendika hareketini güçlendirecek düşünce ve eylemleri harekete geçireceğini umuyoruz.”

İncelemenin 2022 baskısı, sendikaların güçlenmesi için birtakım öneriler de içeriyor: emek hareketinde ortak tutum geliştirmek için işbirliği yoluyla birlik oluşturmaya çalışmak, kırılgan grupların sendikalaşmasını sağlamak, insana yakışır işlerin yaratılması, insana yakışır iş açıklarının kapatılması, düşük ücretlerin ele alınması, iklim değişikliğinin etkileri ve sosyal koruma açıklarıyla mücadele gibi stratejik hedeflerin güdülmesi gibi.

Rapora göre, gençlerin cezbedilmesi gittikçe yaşlanan emek hareketi için önemli noktalardan birini oluşturuyor. Büyüyen dijital ekonomi, işgücü yönetişiminin temellerini zorluyor, ancak doğru biçimde ilişki kurulursa genç insanlar, sendikalarda üye sayısının artması ve sendikaların güçlenmesi için önemli bir olanak yaratabilir. Çalışma yaşamında dijitalleşmenin yaygınlaşmasına yanıt verebilmek için sendikaların dijital beceri ve bilgilerini artırmaları gerekiyor. Platform ekonomisi dahil yeni çalışma biçimlerinde çalışanları seferber etmek ve örgütlemek için yenilikçi stratejiler benimsemeleri zorunlu görülüyor.

Diğer bir öneri ise, kendi başlarına örgütlenmiş çalışanlar gibi yeni ortaya çıkan örgütler ile ağ ve ittifaklar oluşturmak, dağıtık ancak sürekli bağlantılı çevrimiçi işgücüne ulaşmada dijital iletişim araçlarını kullanmak.

Uluslararası Emek Araştırmaları Dergisi hakkında

Uluslararası Emek Araştırmaları Dergisi (IJLR), ILO İşçi Faaliyetleri Bürosu’nun (ACTRAV) ana yayınıdır. Çok disiplinli bir dergi olan IJLR, işgücü, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma politikaları alanında uluslararası araştırma sonuçlarının yayılmasına hizmet eden bir araçtır. Hedef kitlesi işçi örgütleri, uygulayıcılar, araştırmacılar, çalışma bakanlıkları ve ILO’nun çalışma yaşamındaki ortakları için önemli olan tüm disiplinlere -endüstriyel ilişkiler, sosyoloji, hukuk, iktisat ve siyasi bilimler- mensup akademisyenleri içerir. IJLR İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yayınlanır ve her sayısı belirli bir konuyu işler.