BM 77. Genel Kurulu

Dünya liderleri “iç içe geçmiş” krizleri ele almak üzere toplanıyor

New York’taki BM Genel Kurulu’nda ILO, Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı için destek toplayarak insani, ekonomik ve iklim krizlerinin etkisini azaltmayı hedefliyor.

Basın açıklaması | 14 Eylül 2022 Çarşamba
© UN
CENEVRE (ILO Haber) – ILO, dünyanın karşı karşıya olduğu iç içe geçmiş karmaşık krizlerle mücadeleye yönelik önlemler için destek toplamayı hedefleyen BM 77. Genel Kurulu’ndaki etkinlikler programına katılacak.

Bu yılki BM Genel Kurulu’nun teması olan Dönüm Noktası: İç İçe Geçmiş Güçlüklere Dönüştürücü Çözümler, COVID-19 küresel salgını ve etkileri, Ukrayna savaşı, iklim değişikliğinde kritik eşik, eşi benzeri görülmemiş insani sorunlar ve küresel ekonomik hakkında artan kaygıları içeren, birbiriyle iç içe geçmiş krizlerin yarattığı kritik durumu yansıtıyor.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 19 Eylül’de yapılacak Eğitimde Dönüşüm Zirvesi”ne katılacak. Bu buluşma, eğitimi küresel siyasi gündemin üst sıralarına koymak, hızla değişen dünyamızda eğitimi dönüştürmeye dönük eylem, arzu ve çözümleri harekete geçirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Tartışmalar, küresel salgının neden olduğu öğrenim kayıplarını telafi etmeye yönelik çabalara odaklanacak. Katılımcılar ayrıca geleceğin eğitim sistemlerini yeniden kurgulayacak ve Küresel Kalkınma Amacı 4 Nitelikli Eğitim’i başarmak için ulusal ve küresel çabaları yeniden canlandırmanın yollarını arayacaklar.

Ryder aynı gün, dünyada işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal bakımdan sorumlu politikaları benimsemeye teşvik eden, bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler sözleşmesi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin kurul toplantısına katılacak.

Genel Direktör 23 Eylül’de, Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı’nın yaygınlaştırılmasını hedefleyen yüksek düzeyli etkinlikte, BM Genel Sekreteri António Guterres, Devlet ve Hükümet Başkanları, BM kuruluşları ve uluslararası finans kurumlarının liderleri, ve diğer başlıca politika belirleyicilere katılacak.

Eylül 2021’de başlatılan Küresel Hızlandırıcı, yatırımları, esas olarak yeşil, dijital ve bakım ekonomilerinde olmak üzere en az 400 milyon insana yakışır iş yaratmaya yönlendirmeyi hedefliyor. Girişim ayrıca, sosyal koruma kapsamını dünyada halihazırda sosyal korumasız olan dört milyarı aşkın insanı içerecek biçimde yaygınlaştırma hedefini güdüyor.

Bu yan etkinlik, Küresel Hızlandırıcı’yı hayata geçirmek için gereken temel eylemleri ortaya koymak, katılımı artırmak için planlar ve fırsatları paylaşmak, destek taahhütlerini ifade etmek için bir tartışma forumu niteliği taşıyor.

Bu yılki BM Genel Kurulu New York’ta 13 Eylül’de başladı ve 23 Eylül’e kadar sürecek. COVID-19 küresel salgınının başlamasından bu yana, yüz yüze yapılan ilk genel kurul oldu.